Billeder fra 2014 i området Padborg

Det her er gammel billeder fra Padborg området. Så jeg er nu fast i Island jeg kan i øjeblikket ikke kom med ny billeder fra Padborg.

 

Europabro i Padborg
Europabro i Padborg. Billeder er fra Maj 2014.