Áróðurspési á fullri ferð

Áróðurspésinn Hjörtur J. Guðmundsson er á fullri ferð á Vísir.is þessa dagana. Skrifar hverja þvæluna eftir aðra í skoðunardálkinn á Vísir.is, eitthvað sem hann virðist hafa auðveldan aðgang að með að skila inn sinni þvælu.

Nýjasta þvælan er að Evrópusambandsaðild sem málstaður skili ekki inn auknu fylgi. Þetta er auðvitað rangt og það er farið að sjást. Þó svo að ný stjórn Samfylkingar hafi ákveðið að aðild Íslands að Evrópusambandinu sé ekki í forgangi eins og er. Þá er aðild Íslands að Evrópusambandinu ennþá mál sem Samfylkingin stendur að, ásamt Viðreisn í íslenskum stjórnmálum. Hjörtur J. hefur aðeins eitt hlutverk og það er að dreifa áróðri og þvælu gegn Evrópusambandinu á Íslandi.

Menn eins og Hjörtur J. Guðmundsson eru ekki marktækir og hafa aldrei verið það. Enda starfa þeir í óheillindum, lygum og blekkingum. Sannleikurinn og staðreyndir eiga ekki heima hjá Hjört J.

Heimssýn og Morgunblaðið æsa sig yfir tilskipun ESB sem er ekki til

Hvorki Morgunblaðið eða Heimssýn stíga í vitið þegar það kemur að umfjöllun um Evrópusambandið. Enda hatast báðir þessir aðildar útí Evrópusambandið út frá þröngum sjónarmiðum íslenskra sérhagsmuna, sem eru til sakaða fyrir allan almenning á Íslandi. Eitt af því sem Morgunblaðið og Heimssýn gera er orðið mjög rússneskt, það er að dreifa áróðri um Evrópusambandið. Einn slíkur áróður kom fram um daginn. Þar er því haldið fram að Evrópusambandið sé að setja reglugerð eða lög um stærð sturtuhausa. Samkvæmt athugun sem ég gerði, þá er ekkert slíkt á dagskrá hjá Evrópusambandinu. Enda ráða aðildarríki Evrópusambandsins því sjálf hvernig þau haga reglum um notkun vatns innan sinna landamæra.

Það er til fullt af lögum um vatn hjá Evrópusambandinu, en allar þær reglur snúa að gæðum vatns, stjórnun á gæðum vatns og slík atriði. Íslendingar hafa tekið allar þessar reglur upp hjá sér í gegnum EES samninginn (eftir því sem ég kemst næst). Enda fellur þetta undir umhverfismál innan EES samningins að mestu leiti.

Sjá nánar hérna.

Skýrsla um notkun vatns innan ESB (pdf skjal)
Brussels rules out EU-wide water efficiency target (EurActiv)
Water Framework Directive (Wikipedia)
The EU Water Framework Directive (European Union)
Drinking Water (European Union)
Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption (EUR-Lex)

Öfgaliðið snýst gegn EES samningum

Það mátti búast við þessu, öfgafólkið sem hefur verið að berjast gegn ESB aðild Íslands hefur snúið sér að EES samningum, og hef ég persónulega búist við þessu í lengri tíma núna. Þeir sem hvaða mest hafið sig í frammi gegn ESB aðild Íslands hafa ákveðið að taka skrefið og hafa núna hafið baráttuna gegn EES Samningum á fullu. Þetta eru lítil skref í upphafi hjá þessu fólki, en ég reikna með að á næstum mánuðum munu íslendingar fá að sjá fleiri fréttir og áróður gegn EES Samningum, og jafnvel EFTA ef svo ber undir.

Baráttuna gegn EES samningum er leidd af tveim aðilum, Ragnari Arnalds sem hefur frá upphafi verið á móti EES samningum (og EFTA aðild Íslands) og síðan Bændasamtökum Íslands sem sjá hag sinn í því að ljúga að almenningi um stöðu mála á Íslandi. Búast má við því fljótlega að Heimssýn verði blandað í þessa baráttu og þau samtök notuð til þess að breiða út öfganar til íslendinga eins og gert hefur verið í báráttu þessa öfgafólks gegn Evrópusambandinu og samvinnu íslendinga við önnur Evrópulönd.

Enda er það svo að gamla bændaveldið á Íslandi dreymir um nýtt alræðisvald á Íslandi, og fremstur í þeim flokki er Ólafur Ragnar sem hagar sér stöðugt meira eins og einræðisherra, frekar en forseti lýðveldsins Íslands. Hvað Bændasamtök Íslands varðar, þá legg ég til að þau verði lögð niður í núverandi mynd, öll ríkisstyrk verkefni færð til viðeigandi ráðuneyta og rannsókn verði gerði á hugsanlegum lögbrotum þessara samtaka á Íslandi síðustu áratugina.

Það er hinsvegar alveg ljóst að Heimssýn ætlar sér að herða áróðurinn fyrir einangrun Íslands á næstunni, með tilheyrandi fátækt og efnahagslegum óstöðugleika fyrir íslenskan almenning. Stefna sem mun aldrei verða til góðs á Íslandi, hvorki fyrir lýðræðið eða kjör almennings. Íslendingar þurfa að átta sig á því að fullyrðingar þessa fólks um Evrópusambandið og evrópu almennt er byggt á tómri dellu, spuna sem á ekki neinn grundvöll í raunveruleikanum. Staðreyndin er einnig sú að ESB andstæðingar eru vel fjármagnaðir af LÍÚ og síðan í gegnum Bændasamtök Íslands (með vafasömum aðferðum að mínu mati). Þetta fjármagn leyfir þeim að halda úti stöðugum árórði, þó handahófskenndur og lélegur sé, engu að síður er þetta áróður sem íslenska þjóðin trúir á, enda er lítið um fréttir af raunverulegri stöðu mála í Evrópu og Evrópusambandinu að finna í íslenskum fjölmiðlum.

Hvað svo sem verður, þá er alveg ljóst að einangrunarstefna þessa fólks er skaðleg og mun alltaf verða skaðleg til lengri og skemmri tíma. Íslendingar munu fara að finna slíkt á eigin skinni fljótlega þegar stefna þessa fólks fer að birtast í stjórnarathöfnum ríkisstjórnar Íslands á næstu mánuðum og árum. Skaðinn verður langvarandi og mikill til lengdar, og almenningur á Íslandi ætti að búa sig undir það versta að mínu mati.

Vinstri vaktin gegn ESB snýst gegn EES samningum

Andstaða við hrátt kjöt og afstaðan til EES (blog.is)

Öfgamenn að taka við völdum á Íslandi

Það er augljóst að öfgamenn eru að taka við völdum á Íslandi, eins og þessi hérna frétt ber með sér. Þar sem fólk berst gegn sínum eigin hagsmunum mótmælir hugsanlegri aðild Íslands að Evrópusambandandinu. Þetta fólk er fyrst og fremst að berjast gegn sínum eigin hagsmunum, og er í reynd að berjast fyrir hagsmunum hinna ofurríku á Íslandi, LÍÚ fólksins og æðstu toppum í Bændasamtökum Íslands. Fólks sem þrífst á efnahagslegri einangrun Íslands, og að viðhalda íslendingum í þeirri fátækt sem íslenska krónan útvegar þeim.

Staðreyndin er sú að andstaðan við Evrópusambandið á Íslandi snýst ekki um efnahagsleg málefni. Þessi andstaða byggir á valdagræðgi þeirra sem að henni standa, þessi valdagræðgi er að kosta íslendinga milljarða í tekjur á hverju ári, og hefur í reynd alltaf gert það. Sá áróður sem notaður er á Íslandi kemur í veg fyrir að almenningur átti sig á þessari staðreynd, og á meðan þessum áróðri er ekki svarað almennilega, þá mun þessi lygaherferð andstæðinga Evrópusambandsins halda áfram á næstu árum og jafnvel áratugum. Á meðan þessu stendur mun almenningur á Íslandi borga reikninginn með íslensku krónunni, hærri vöxtum, verðbólgu og verðlagi. Einnig sem að lífsgæði munu almennt verða verri á Íslandi en í þeim ríkjum sem eru hvað næst okkur og eru í Evrópusambandinu.

Heimskulegur mótrök gegn Evrópusambandinu

Hjörtur J. Guðmundsson er blaðamaður á Morgunblaðinu og mjög virkur andstæðingur Evrópusambandsins. Hans helsta hlutverk á Morgunblaðinu er meðal annars að skrifa lygafréttir um Evrópusambandið, starfsemi þess og hlutverk. Í nýjasta bloggi sínu þá heldur hann því fram að 170 ríki í heiminum séu einangruð vegna þess að þau eru ekki í Evrópusambandinu. Staðreyndin er hinsvegar sú að Evrópusambandið er eingöngu fyrir ríki í Evrópu. Það eru mjög fá ríki innan Evrópu sem eru ekki í Evrópusambandinu núna í dag. Helst ber þar að nefna Sviss og Noreg. Síðan eru smáríkin í Evrópu ekki með aðild að Evrópusambandinu af ýmsum ástæðum. Þess í stað fá þau að taka þátt í hlutum af Evrópusambandinu (evruna, tollabandalag etc) eftir þörfum.

Það eru 50 ríki í Evrópu. Þar af eru 27 (28 frá 1. Júlí 2013 þegar Króatía gengur í Evrópusambandið) ríki Evrópu aðildar að Evrópusambandinu. Síðan eru 4 ríki í Evrópu hluti af EFTA.

Restin af heiminum. Þessi rúmlega 170 ríki hefur hinsvegar ákveðið að vinna saman á svipuðum grundvelli og gert er í Evrópusambandinu. Hver með sínu sniði og lagi eins og það er, og það eru fleiri í vinnslu nú þegar. Þó má reikna með að slík vinna muni taka einn til tvo áratugi áður en slík ríkjasamvinna kemst almennilega á skrið. Enda er slíkt ferli almennt mjög hægfara þegar tekið er tillit til hagsmuna allra aðila.

Þessi rúmlega 170 ríki sem eru í heiminum hafa því flest ákveðið að vera ekki einangruð, og kjósa frekar að vinna saman af efnahagsmálum og lausnum á vandamálum sem hrjá þau. Sú stefna sem andstæðingar Evrópusambandins boða er óbreytt staða, og helst meiri einangrun Íslands. Einangra Ísland tollalega séð, og þar að leiðandi efnahagslega séð. Enda hefur það verið baráttan hjá mörgum Evrópuandstæðingum síðan frá því fyrir árið 1970. Þegar Ísland varð aðili að EFTA.

Menn eins og Hjörtur J. Guðmundsson eru ómarktækir í þessari umræðu. Enda boða þeir frekari einangrun Íslands með tímanum. Slíkt þjónar hagsmunum fárra aðila á Íslandi, eins og hefur verið raunin síðustu áratugi.

Lygin um pakkan

Evrópuandstæðingar halda því alltaf fram að aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu snúst um að „kýkja í pakkan“, eins og þeir orða það haglega í sínum málflutningi. Þetta er lygi. Það hefur alltaf verið vitað hvað aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu þýða og hvað þarf að gera í þeim. Þær upplýsingar hafa legið fyrir öllum íslendingum sem nenna að lesa þær síðustu 54 árin.

Þessi málflutningur Evrópuandstæðinga er í fullkomnum stíl við annan málflutning sem frá Evrópuandstæðingum kemur. Enda eru innan Evrópuandstæðinga menn sem hika ekki við að ljúga, blekkja og svíkja ef það þjónar hagsmunum þeirra til styttri og lengri tíma. Eins og sagan hefur sýnt síðustu ár og áratugi. Það er einnig staðreynd að margir af Evrópuandstæðingum hafa verið á móti öllum alþjóðsamningum Íslands síðustu 50 árin. Hvort sem um var að ræða EFTA, EES og núna ESB.

Það er þó ljóst að hjá mörgum Evrópuandstæðingum lifir Bandaríkjadraumurinn góðu lífi. Enda styðja margir Evrópuandstæðingar það í dag að íslendingar snúi sér stöðug meira að Bandaríkjinum. Bæði í viðskiptum og menningu. Jafnvel þó svo að það hafi ekki reynst íslenskri þjóð neitt vel undanfarna áratugi að taka upp þá menningu og stefnur sem koma frá Bandaríkjunum.

Rangur fréttaflutningur Morgunblaðsins af Evrópusambandinu

Morgunblaðið hefur haldið því fram undanfarna daga að það sé til umræðu innan Þýskalands og Evrópusambandsríkjanna að stofna til „Bandaríkja Evrópu“. Ekkert gæti verið fjær sannleikanum. Reyndar er allur fréttaflutningur Morgunblaðsins af þessu máli ekkert nema eintómur uppspuni frá rótum. Það sem Morgunblaðið vísar í sem heimild fyrir sínum fréttum einfaldlega stenst ekki, og segir Wolfgang Schäuble ekkert um það að Evrópusambandið verði gert af Bandaríkjum Evrópu. Slíkt einfaldlega gangi ekki upp.

[…]

SPIEGEL: You want nothing less than a United States of Europe.

Schäuble: Even though the term is used repeatedly, it doesn’t make it any better. No, the Europe of the future will not be a federal state based on the model of the United States of America or the Federal Republic of Germany. It will have its own structure. It’s an extremely exciting venture.

SPIEGEL: It sounds more like a new experiment, not unlike the introduction of the euro. And yet you want to transfer as much power as possible to Europe?

Schäuble: No, we must not and cannot ever make decisions in Europe that apply uniformly to all. Europe’s strength is precisely its diversity. But there are things in a monetary union that are done more effectively at the European level.

[…]

‘We Certainly Don’t Want to Divide Europe’ – Spigel

Þannig er það nú að þessi hérna frétt Morgunblaðsins um orð Wolfgang Schäuble er því uppspuni frá rótum eins og áður segir. Í þessari frétt er meðal annars að finna þessa hérna fullyrðingu.

„Við verðum að þróa Evrópusambandið yfir í að verða pólitískt samband, Bandaríki Evrópu,“ segir Günther Oettinger, sem fer með orkumál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, í samtali við þýska dagblaðið Die Welt.

[…]

Vill sjá Bandaríki Evrópu verða til – Morgunblaðið 4. Júlí 2012

Frétt Morgunblaðsins um orð Günther Oettinger byggir á þessari hérna frétt af vefsíðu Die Welt. Fréttin hefur þennan hérna titil, Wie viel Europa darf es sein? Hérna er um að ræða skoðun eins manns sem nýtur ekki neins hljómgrunns innan Evrópusambandsins. Frétt Morgunblaðsins er einnig gróf rangtúlkun á skoðunum þessa manns ofan á það, og látið líta út eins og þetta muni gerast á næstunni. Það er auðvitað ekki sannleikanum samkvæmt. De Spigel var einnig með viðtal við umræddan mann, það er hægt að finna hérna á vef De Spigel.

Sá fréttflutningur sem Morgunblaðið hefur uppi af Evrópusambandinu er ekki í samræmi við sannleikan, og skoðanir manna á hlutverki þess til lengri tíma. Svona fréttaflutningur er hinsvegar kenndur við áróður. Þar sem sannleikurinn má sér lítils. Svona eru hinsvegar vinnubrögð LÍÚ blaðsins Morgunblaðsins, enda er alltaf gott að athuga með eignartenglsin í þessu tilfelli.

Endurtekin vitleysa í Morgunblaðinu um evruna

Það er staðreynd að fjárfestar eru ekkert að flýja evruna. Slíkar fullyrðingar eiga sér ekki neina stoð í raunveruleikanum, og hafa í raun aldrei átt það. Hvað gjaldmiðla varðar. Þá er evran mjög stöðugur gjaldmiðill. Enda eru sveiflar litlar yfir árið. Undanfarið hefur gengi evrunar lækkað gagnvart bandaríkjadollar, og öðrum gjaldmiðlum í heiminum. Þetta hefur eingöngu þær afleiðingar að útflutningur frá evrusvæðinu styrkist, og verðmæti þessa útflutnings eykst. Evrópusambandið er stærsti efnahagur í heiminum, stærri en efnahagur Bandaríkjanna sem Morgunblaðsmenn eru svo hrifnir af.

Hvað lækkun evrunar í dag varðar. Þá var lækkun evrunar aðeins -0.0105% samkvæmt vefsíðu ECB (gagnvart USD). Á einu ári hefur evran lækkað um -9,9% gagnvart USD samkvæmt vefsíðu ECB. Sem dæmi þá hrundi íslenska krónan yfir 90% árið 2008 í upphafi efnahagshrunsins. Fullyrðingar fréttar Morgunblaðsins um að fjárfestar séu að flýja evruna eru því gjörsamlega úr lausu lofti gripnar. Það styðja ennfremur engar staðreyndir þessar fréttir Morgunblaðsins sem eru svona.

Af fáfræði og þöggun um Evrópusambandið

Samtökin Ísaold eru skilgetið afkvæmi Heimssýnar, samtaka sem ganga útá það að viðhalda efnahagslegri einangrun Íslands. Þar sem gömlir hægri og vinstri á Íslandi eru ekki ennþá búnir að fatta það að kalda stríðið er búið, og möguleikar íslendinga til þess að hafa áhrif á alþjóðlegum vettvangi núna í dag eru einhverstaðar á milli þess að vera engir yfir í það að vera litlir. Málflutningur þessara gömlu manna nær til ungs fólks. Annað væri mjög óeðlilegt. Aftur á móti er skaðsemin af varpaðri og úreltri hugmyndafræði þessara gömlu manna mjög mikil.

Núna í dag eru íslendingar farnir að dragast mjög hratt (hraðin á þessu eykst með hverju árinu) úr nágrannaríkjunum. Þá sérstaklega er varðar alþjóðleg samskipti. Það má vel vera að Norgur og Svissland gangi ekki í Evrópusambandið næstu 30 árin. Það er þeirra mál eingöngu. Það ætti hinsvegar að vera metnaðarmál fyrir íslendinga að ganga í Evrópusambandið. Enda eru íslendingar lítil þjóð með mjög takmarkaða möguleika áhrifum á alþjóðlegum vettvangi. Það breytir litlu hverju íslendingar ljúga að sjálfum sér í stjórnmálum og með fjölmiðlum um þessi mál. Staðreyndinar breytast ekki svo glatt.

Þær ásakanir sem koma fram um Evrópusambandið á vef Morgunblaðsins eru undarlegar og ekki í neinu samræmi við raunveruleika málsins. Enda er það svo að Evrópustofa hefur þann tilgang að upplýsa fólk um Evrópusambandið. Þá vegna þess að Íslands er umsóknarríki að Evrópusambandinu og er búið að sækja um aðild að því. Reyndar er það svo að áróðurinn gegn Evrópusambandinu er mun öflugri en upplýsingagjöf um Evrópusambandið frá stuðningsmönnum þess. Reyndar má segja að áróðurinn gegn Evrópusambandinu á Íslandi sé móðgun við almenning. Enda er talað niður til almennings í boðskap andstæðinga Evrópusambandsins á Íslandi. Látið eins og að fólk eigi ekki að hafa möguleikan á því að kynna sér málið og málflutning Evrópusambandsins, og stuðningsmanna Evrópusambands aðildar Íslands. Þetta sést best á því að þegar fjallað er um Evrópsambandið á jákvæðum nótum þá verða andstæðingar Evrópusambandsins á Íslandi vitlausir af reiði og koma með ásakanir um afskipti og áróður. Á meðan þeir sjálfir eru með afskipti, og hafa jafnvel gengið svo langt að reyna skemma aðildarferlið á Alþingi og í ríkisstjórn Íslands með óheiðarleika og jafnvel hreinum lygum.

Málflutningur Ísafoldar í frétt á Morgunblaðinu er gott dæmi um þessa hegðun andstæðinga Evrópusambandsins á Íslandi. Núna er nefnilega verið að fara halda upp, eða verið að halda upp á Evrópuviku sem fagnar því afreki sem Evrópusambandið er fyrir þjóðir Evrópu. Í þessari viku er ekki að finna neinn neikvæðan áróður um Evrópusambandið, og vegna þessa þá verða andstæðingar Evrópusambandsins á Íslandi alveg snarbrjálaðir og fara skrifa tóma þvælu í Morgunblaðið. Eins og þeir gera ævinlega þegar Evrópusambandið ber á góma.

Þessi hérna fullyrðing hjá Brynju er ennfremur röng, og styðst ekki við neinn raunveruleika eða staðreyndir.

[…]

Á sama tíma og blásið er til hátíðar er Evrópusambandið í málaferlum við Íslendinga fyrir EFTA – dómstólnum vegna Icesave kröfu Breta og Hollendinga. Þá eru ekki öll kurl komin til grafar í deilunni um makrílinn vegna samþykktar sjávarútvegsnefndar ESB – þingsins frá 24.apríl sl. að tillögu Framkvæmdarstjórnarinnar um reglur til þess að refsa ríkjum utan sambandsins sem að mati þess stunda ósjálfbærar fiskveiðar.

[…]

Það er EFTA sem er í dómsmáli gegn Íslandi vegna Icesave. Evrópusambandið er í dag bara aðili að málinu. Evrópusambandið er ekki að reka málið, enda hafa þeir engan rétt til þess að reka dómsmál gegn Íslandi beint á þessum grundvelli. Aðeins ESA getur það, enda er það eftirlitsstofnn EFTA.

Hvað makrílin varðar. Þá virða hvorki íslendingar eða færeyingar þá verndarstefnu sem hefur verið í kringum makrílin í norður Atlantshafi. Evrópusambandsríkin sem þetta mál varðar eru í fullum rétti til þess að verja hagsmuni sína eins og íslendingar. Munurinn er bara sá að þessi ríki eru aðildar Evrópusambandinu. Ísland er það ekki, og EFTA blandar sér ekki í svona málefni. Enda ekki hluti af þeirra stefnu að gera slíkt.

Frétt Morgunblaðsins. Með viðtali við fyrrverandi formann Ísafoldar, sem er núna talskona þessara ungliðasamtaka.

Gagnrýna Evrópuviku (mbl.is)

Verðbólga í boði andstöðunar við Evrópusambands-aðild Íslands

Það nýjasta á Íslandi er núna að 54% íslendinga er á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu, en aðeins 27,5% íslendinga vilja ganga í Evrópusambandið. Þessi andstaða er að mestu leiti tilkomin vegna stöðugs lygaáróðurs í öllum íslenskum fjölmiðlum um stöðu mála í Evrópusambandinu sem heild, og aðildarríkjum þess. Á sama tíma gleyma íslendingar því að þeir þurftu sjálfir að leita til Alþjóðlega Gjaldeyrissjóðsins (IMF) árið 2008 þegar allt saman hrundi á Íslandi

Mikil verðbólga á Íslandi er mjög gömul saga, sem nær alveg til stofnunar íslensku krónunar árið 1918. Enda er það svo að fljótlega eftir stofnun íslensku krónunar fór að bera á gjaldeyrishöftum, innflutningshöftum og fleira í þeim dúr. Svo slæmt var ástandið á tímabili að fólk gat ekki einu sinni steypt gangstétt hjá sér án þess að fá leyfi frá yfirvöldum. Svo djúp var kreppan á tímabili um miðja síðustu 20 öld. Síðan má ekki gleyma gjaldeyrishöftum og innflutningshöftum sem fylgdu í kjölfarið á slíku tímabili. Ásamt kerfisbundnum gengisfellum á Íslandi með reglulegu millibili.

Andstaða fólks við Evrópusambandsaðild byggir eingöngu á þeim lyga áróðri sem hefur komið frá sjálfstæðisflokknum, framsóknarflokknum og Vinstri Grænum, ásamt öðrum smáum stjórnmálaflokkum á Íslandi sem hafa verið stofnaðir undanfarið. Síðan má ekki gleyma þeim áróðri sem er rekin af LÍÚ gegn Evrópusambandinu með Morgunblaðinu. Ásamt því að fréttir frá Evrópu eru mjög lélegar og neikvæðar á Íslandi. Almennt séð er Evrópa alltaf sýnd í neikvæðu ljósi á Íslandi í fréttum. Hugmyndir fólks um Evrópusambandið á Íslandi eru því rangar, og byggja ekki á neinni raunverulegri stöðu mála. Almennt séð þá kallast svona hegðun cherry picking upp á enskuna. Það er að velja aðeins það neikvæða til þess að styðja þau rök sem viðkomandi hefur sett fram. Í þessu tilfelli þá eru andstæðingar Evrópusambandsins á Íslandi að velja eingöngu það neikvæða, og það sem hentar þeirra málstað. Andstæðingar Evrópusambandsins fást ekki einu sinni til þess að játa eitthvað jákvætt við Evrópusambandið.

Það er vissulega kreppa í Evrópu, en það er líka kreppa á Íslandi og í Bandaríkjunum. Engu að síður fá íslendingar ekki nærri því það magn af neikvæðum fréttum af afleiðingum kreppunar í Bandaríkjunum og í Evrópu.

Íslendingar geta þó haldið áfram að ræða verðbólguna og verið á móti Evrópusambandinu. Enda hafa íslendingar verið að ræða verðbólgu og gengisfall síðustu 60 ár eða svo, og eru komnir í mikla þjálfun í því umræðuefni.

Fréttir af óskynsamlegri andstöðu íslendinga við Evrópusambandsaðild

Meirihluti landsmanna á móti ESB aðild (vb.is)
Tæp 54% mótfallin inngöngu í ESB (Vísir.is)
Mikill meirihluti vill ekki í ESB (mbl.is)
54 prósent andvíg ESB-aðild (Rúv.is)

Bloggfærsla uppfærð klukkan 00:53 CEST þann 28. Apríl 2012.