Vinstri vaktin gegn ESB gerir út net-níðing

Það er til vefsíða á Íslandi sem heitir Vinstri vaktin gegn ESB. Þetta er eins og nafnið gefur til kynna vefsíða gegn ESB aðild Íslands og er vefsíðan rekin af Ragnari Arnalds sem stofnaði samtökin Heimssýn sem eru samtök fólks gegn ESB aðild Íslands og alþjóðlegum samskiptum íslendinga útá við. Á þessari vefsíðu [Vinstri vaktin gegn ESB] hefur núna lengi verið starfandi einstaklingur sem hefur þann einn starfa að hóta og tala niður til þeirra einstaklinga sem nenna að reyna standa í rökræðum við þá einstaklinga sem reka og skrifa á Vinstri vaktin gegn ESB. Þessi einstaklingur virðist starfa með fullu samþykki Ragnar Arnalds, enda hefur hann ekkert gert til þess að útiloka þennan einstakling frá því að skrifa þangað inn og hann hefur ennfremur ekki fjarlægt athugasemdir og hótanir sem þarna hafa verið settar fram. Nýjustu skrif þessa einstaklings sem kallar sig „palli“ er að finna hérna. Síðan vogar þetta fólk sér að kalla mig dónalegan eins og þarna er verið að gera.

Ég gerði tilraun til þess að kæra þetta net-níð til lögreglunnar árið 2012, en lögreglan tók ekki mark á þessu eins og sjá má í skjali sem ég fékk frá þeim um þetta mál. Það var því ekkert gert og grunar mig að pólitísk sambönd eigi þar hlut að máli (Ragnar Arnalds er fyrrverandi ráðherra á Íslandi).

Hérna eru tvö dæmi um skrif þessa einstaklings sem gengur undir nafninu „palli“ á Vinstri vaktin gegn ESB og skrifar eingöngu þegar ESB andstæðingarnir hafa engin mótrök til staðar. Þetta er þó ekki það versta sem þessi maður hefur látið útúr sér þarna.

palli.22.09.2012.b.small

palli.22.09.2012.a.small

Myndirnar má nota hvar og hvenær sem er. Ég hef auðvitað skrifað um þetta áður en lítið virðist breytast í þessu máli. Þannig að ég mun halda áfram að skrifa um þessa siðlausu hegðun sem þarna er stunduð þangað til að eitthvað breytist eða þetta hættir endanlega. Hægt er að skoða allar athugasemdirnar hérna í þessu rar skjali sem er viðhengt þessari færslu. Ásamt svari lögreglunnar við kæru minni gegn þessu sem þarna fer fram. Það er gjörsamlega óþolandi að Ragnar Arnalds skuli leyfa þessu að gerast, þar sem hann er ábyrgðarmaður fyrir svona athugasemdum þegar þær eru ekki fjarlægðar. Ásamt þeim sem skrifaði þær að auki. Í umræðunni um net-níð á Íslandi þá er nauðsynlegt að fólk viti að svona net-níð á sér einnig stað á fleiri stöðum en bara bland.is í dag.

1579_001

ESB andstæðingar fara á taugum

Þessa dagana eru ESB andstæðingar að fara á taugum. Þeir bulla núna út og suður um Evrópusambandið, koma fram með fullyrðingar sem eru ekkert annað en skáldskapur og lygar þeirra sjálfra. Síðan reyna ESB andstæðingar á Íslandi að stjórna fjölmiðlum með beinum og óbeinum hótunum í þeirra garð, ganga svo langt oft á tíðum að saka þá um lygar.

Íslendingar verða að átta sig á þeirri staðreynd að baki ESB andstöðunni á Íslandi er fólk sem starfar og vinnur eins og glæpamenn. Jafnvel þó svo að ekki í dag sé ekki búið að dæma það sem slíkt (enda verndað að félögum sínum í stjórnarflokkunum). Þessu fólki er alls ekki treystandi fyrir hagsmunum almennings eins og núna er að sannast í styrkja spillingarmáli Sigmundar Davíðs Forsætisráðherra Íslands (það er skömm að þessi maður skuli hafa þessa stöðu). Íslendingar verða að henda þessu fólki út nú þegar og hafna ESB andstöðunni sem þessu fólki fylgir.

Íslendingar dæma sig til ævarandi fátæktar

Grunnur að hagsæld þjóða í hagkerfi heimsins eru viðskipti við aðrar þjóðir. Á þessu byggja mörg efnahags-bandalög í heiminum í dag. Enda er það svo að heimurinn er hægt og rólega að skiptast upp í efnahags-bandalög þjóða sem stunda viðskipti sín á milli og semja síðan sem ein heild við aðrar þjóðir eða önnur efnahags-bandalög í heiminum. Þessi bandalög eru eins misjöfn og þau eru mörg. Í Evrópu eru tvö slík bandalög til staðar. Það sem íslendingar tilheyra kallast EFTA og það sem 28 þjóðir eru í kallast Evrópusambandið í dag. Á Íslandi hefur alltaf verið barist gegn betri og sterkari tengslum Íslands við Evrópu af hálfu fólks sem er ekkert nema varðmenn kúgunar og verri lífskjara á Íslandi.
Það er ekki í fyrsta skipti sem Framsóknarflokkurinn stoppar aðild Íslands að Evrópusambandinu (þáverandi Kola og stálbandalag Evrópu) var það á árunum 1950 til 1960 þegar Framsóknarflokkurinn kom beint í veg fyrir aðildar umsókn Íslands að Evrópubandalaginu á þeim tíma. Síðan þá var málið í dvala til ársins 2009. Baráttan gegn EFTA er gott dæmi um slíkt á Íslandi, þá eins og í baráttunni gegn Evrópusambandinu í dag var talað um verra ástand [einnig hérna] við aðild. Jafnvel þó svo að raunveruleikinn hafi orðið allt annar. Slíkar fullyrðingar voru einnig hafðar uppi þegar aðild að Evrópska Efnahagssvæðinu var samþykkt á Alþingi árið 1993. EFTA aðild Íslands með EES samningnum hefur reynst íslendingum afskaplega vel. Enda hefur þetta gengið vel í því umhverfi sem var til staðar fyrir íslendinga að sinna sínum viðskiptum. Heimurinn hefur hinsvegar breyst hratt síðan stofnað var til EES og EFTA. Í dag eru báðir þessir samningar í raun úreltir og þjóna ekki hagsmunum almennings og varla að þeir þjóni hagsmunum fyrirtækja sem starfa innan þeirra.

Nauðsynlegt er fyrir íslendinga að ganga í Evrópusambandið til þess að tryggja áhrif sín og tryggja hagsmuni sína. Með því að draga aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka eru íslendingar eingöngu að tryggja varanlega fátækt íslensks almennings og fyrirtækja. Enda er ljóst að í núverandi stöðu mun EES samningurinn ekki halda. EFTA aðild Íslands mun ennfremur ekki halda vegna svipaðra ákvæða þar er varða fjármagnsflutninga til og frá Íslandi. Það er ekki víst að EFTA verði til staðar mikið lengur vegna þeirrar stöðu sem komin er upp í Sviss, en EFTA í dag er ákvæði um frjálst flæði fólks sem Sviss hefur nú hafnað í þjóðaratkvæði. Það kæmi mér ekki á óvart að EFTA einfaldlega hyrfi eftir 5 til 10 ár, jafnvel skemmri tíma ef þannig aðstæður skapast. Þeir stjórnmálaflokkar sem standa í dag gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu eru í raun að gera íslenskri þjóð gífurlegan óleik með þessari afstöðu sinni. Sá ó-leikur mun verða íslendingum mjög dýr til lengri tíma litið. Enda er hætta á algerri einangrun Íslands ef EFTA og EES hverfa úr samskiptum Íslands við Evrópu.

Það er ljóst að í núverandi stöðu mun hagvöxtur á Íslandi stoppa, hafi hann verið einhver fyrir utan vöxt í einkaneyslu íslendinga. Ljóst er að núna er að koma að mjög erfiðu tímabili í sögu íslensku þjóðarinnar. Tímabil sem mun einkennast af fátækt og miklu atvinnuleysi á Íslandi. Þetta er það sem íslendingar kusu yfir sig og þetta er það sem koma skal.

Gömul kúgun íslendinga

Á Sauðárkróki hófst fundir fólks á Íslandi sem er á móti framförum hvort sem þær eru efnahagslegar eða þjóðfélagslegar. Þetta fólk gengur undir nafninu „Heimssýn“ sem er hið argasta rangnefni. Þar sem þetta fólk er hvorki víðsýnt eða skynsamlegt. Heimurinn er að breytast og gömlu reglunar gilda ekki lengur. Ef þjóðir vilja njóta hagvaxtar og framþróunar þá verða þær að taka þátt í því samstarfi sem er að finna í kringum sig. Annars dragast þær aftur úr og verða fátækar afturhaldsþjóðir sem enginn nennir að skoða eða heimsækja. Íslendingar geta á skömmum tíma aftur orðið fátækasta þjóð Evrópu og eru nú þegar langt komnir í því ferli með eintómri þjóðrembu og þrjósku sem er ekki að skila neinu af sér.

Andstaðan við Evrópusambandið og undanfara þess á Íslandi er ekkert nema hið hálf-dauða gamla íslenska bændaveldi sem kúgaði íslensku þjóðina í meira en 600 ár og neitar að sleppa krumlunni af íslendingum. Þetta sama bændaveldi neitar einnig að gefa upp öndina og drepast með skömm. Enda væri það mikil framför fyrir alla íslendinga ef þetta gamla og fúna bændaveldi færi úr íslenskri menningu í eitt skipti fyrir öll. Íslendingar kalla þetta gamla fúna og ljóta bændaveldi „elítu“, gallinn er að þetta er ekki nein elíta. Langt því frá. Allar þjóðir þurfa sína elítu til þess að stjórna hlutunum, taka ákvarðanir og koma í veg fyrir spillingu. Á Íslandi er ekki neitt slíkt til. Heldur er hérna gamalt og úldið bændaveldi sem hefur fundið sér stað í nútímanum til þess að gera íslendinga fátækari og halda þeim í viðjum efnahagslegs þrældóms um alla framtíð. Ef einhver dugur væri í íslendingum þá mundu þeira losa sig við þetta lið í eitt skipti fyrir öll. Engan dug er hinsvegar að finna í íslendingum. Þeir sætta sig við hvaða útskýringar sem er, jafnvel þó svo að þær séu tómt rugl og jafnvel skáldaðar. Það er lítið hald í íslenskum fjölmiðlum sem eru jafn ónýtir og fúlir og hin íslenska yfirstétt hins gamla bændaveldis. Enda hoppa þeir beint og óbeint eftir því sem yfirstéttin skipar þeim, þeir sem ekki hlýða eru skornir niður við nögl svo lamaðir eru á eftir [vísun í uppsagnir RÚV og niðurskurð þar].

Í dag rekur yfirstéttin allan sjávarútveg í landinu, enda uppgötvuðu íslenskir bændahöfðingjar um miðja síðustu öld að vel væri hægt að græða á fiskinum. Örfáir fórnir þyrfti að færa, eins og leyfa stofnun borga og þorpa á Íslandi. Samt voru ekki of margar fórnir færðar. Frjáls búseta er ennþá bönnuð með lögum á Íslandi [nefnt hérna]. Nútíminn kom til Íslands og örfáir bændahöfðingjar til sveita á Íslandi gátu ekki stöðvað komu nútímans til Íslands. Eins fátækasta og frumstæðasta ríkis Evrópu fram að seinni heimsstyrjöldinni [nefnt hérna (pdf skjal) ásamt fleiru].

Í dag er þetta fólk í herferð gegn Evrópusambandinu með því að halda fundi víðsvegar á Íslandi í hinum minni sjávarþorpum. Vegna þess að Evrópusambandið krefst framfara og er á móti þeirri spillingu sem þrífst á Íslandi. Það er ekkert sem mun fá þetta fólk til þess að skipta um skoðun. Vegna þess að þetta fólk vill ekki sjá framfarir, þetta fólk vill ekki sjá breytingar til góðs á Íslandi fyrir allan almenning. Hagsmunir hinna fáu á Íslandi skipta nefnilega meira máli en hagsmunir hinna mörgu í hugum þessa fólks.

Hálmstrá ESB andstæðinganna

Heimssýn er hópur sem stendur á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu á Íslandi, eins og allir vita sem fylgjast með umræðunni á Íslandi. Það sem færri vita þó er að þessi hópur stunda grimma ritskoðun á sinni bloggsíðu og jafnvel fjarlægja athugasemdir og banna fólk ef það talar fyrir Evrópusambandinu á vef þeirra. Síðan er Heimssýn tíðrætt um „yfirgang ESB“ eins og þeir nefna það. Síðan eru einnig dæmi um svona fullyrðingar (sjá mynd) á vef þeirra um stuðningsmenn aðildar Íslands að Evrópusambandinu og stuðningsmenn Evrópusambandsins í Evrópu.

heimssyn.athugasemd.svd.29-Januar-2014
Athugasemd Heimssýnar stígur ekki vitið eins og sjá má. Tekið af bloggi Heimssýnar hérna.

Það sem þeir þó tala aldrei nokkurntímann um er þeirra eigin yfirgangur og frekja. Stuðning þeirra við einhæft atvinnulíf og í raun þá staðreynd að sú stefna þeirra þýðir í raun stöðnun á Íslandi til lengri tíma. Efnahagsbólan sem var færði íslendingum ekki neina framþróun efnahagslega og tæknilega. Enda eru íslendingar langt á eftir öðrum þjóðum í Evrópu þegar það kemur að tæknimálum.

Heimssýn er stofnuð af fólki sem hefur ekki neina framtíðarsýn og horfir eingöngu til fortíðar til þess að leysa vandamál nútímans og framtíðarinnar. Vill halda í þá einokun sem þrífst á Íslandi í dag, viðhalda tollmúrunum og fleiri vonlausum efnahagsstefnum. Stefna Heimssýnar mun eingöngu auka bilið á milli íslendinga og annara evrópuþjóða efnahagslega og sérstaklega þegar það kemur að tekjum almennings á Íslandi. Þetta bil er nú þegar farið að aukast og mun eingöngu breikka undir núverandi stjórnarstefnu ríkisstjórnar Íslands sem er vandlega studd af Heimssýn og öðrum skyldum félögum og hópum. Þetta er nú þegar farið að koma fram í efnahag íslendinga eftir eingöngu valdatöku þeirra fyrir rúmlega níu mánuðum síðan. Verslunum er farið að fækka og slíkt byrjar fyrst úti á landi frekar en í Reykjavík. Þó svo að á endanum komi þessi fækkun verslunar einnig fram á höfuðborgarsvæðinu. Það er líklegt að á næstu mánuðum og árum muni verslunum fækka mikið á Íslandi og þá sérstaklega í Reykjavík. Ásamt því að atvinnuleysi mun aukast með tilheyrandi félagslegri neyð og vandamálum. Líklegt er einnig að verðbólgan á Íslandi muni rjúka upp á næstum árum og jafnvel verða alveg stjórnlaus, þar sem ekki fer mikið fyrir efnahagslegu viti hjá núverandi ríkisstjórn. Enda ræður þjóðremban og heimskan þar för og slíkt er ætíð slæm blanda.

Nánar:

Mörgum verslunum á Akureyri lokað (Rúv.is)
Segja leiguna á Glerártorgi allt of háa (Rúv.is)

Loftkastalar evrópuandstæðinga

Á Íslandi er stór hópur sem berst gegn Evrópusambands aðild Íslands, þessir hópar hafa það sameiginlegt að vera sérhagsmunahópar, vera í einokunarstöðu og stýðir af fólki sem er mjög þröngsýnt og með alvarlegan skort á framtíðarsýn. Eina framtíðarsýnin sem evrópuandstæðingar á Íslandi hafa er fátækt, verðbólga og lægri kaupmáttur íslendinga. Ásamt óstöðugleika í hagkerfi Íslands með tilheyrandi vandamálum, samdrætti og krepputímabilum. Þetta er stórt atriði sem evrópuandstæðingar einfaldlega horfa fram hjá í umræðunni, láta sem það skipti ekki máli og halda síðan áfram að tala illa um evruna og Evrópusambandið. Á meðan hæla þeir íslensku krónunni fyrir að hafa „bjargað“ íslenskum efnahag á krepputímum og hag íslensku þjóðarinnar, á meðan staðreyndin er sú að íslenska krónan hefur aldrei þjónað íslendingum jafn illa og núna í dag.

Loftkastalar um að íslenska krónan hafi bjargað íslendingum eru nákvæmlega það og ekkert annað. Staðreyndin er sú að íslenska krónan bjargði ekki íslendingum og hefur aldrei gert það, þessi örgjaldmiðill íslendinga ber ábyrgð á lágum launum, skertum kaupmætti íslendinga. Árið 2008 voru laun íslendinga lækkuð um meira en 50% í upphafi kreppunar, reyndar var á tímabilið ástandið þannig að íslendingar voru fátækasta þjóð í allri Evrópu þó víðar væri leitað vegna íslensku krónunnar. Það hefur með gjaldeyrishöftum og öðrum aðgerðum tekst að draga úr þessum mun og er íslenska krónan þessa dagana á genginu 20 til 23 kr gagnvart dönsku krónunni (sem ég miða alltaf við þar sem ég er búsettur í Danmörku).

Daumsýn evrópuandstæðinga er nákvæmlega það sem hún er, draumsýn sem byggir ekki á neinu nema hugmyndafræði einangrunar og draumsýn um að Ísland geti staðið eitt fyrir utan hnattræn viðskipti og stefnur. Staðreyndin er sú að engar þjóðir geta leyft sér að standa fyrir utan viðskiptabandalög, enda hentar slíkt ekki neinum þjóðum og er gegn hagsmunum þeirra. Enda er það staðreynd að heimurinn hefur verið að skipta sér upp í svæðisbundin viðskiptabandalög sem stunda viðskipti sín á milli. Hérna er ágætt yfirlit yfir þau viðskiptabandalög sem eru nú þegar til staðar í heiminum.

Það er því til marks um ótrúlega skammsýni og þröngsýni að fara fram á viðræðuslit eins og Heimssýn vill núna að stjórnvöld geri. Það er einnig til marks um þröngsýni og skammsýni að báðir stjórnarflokkanir skuli vera á móti Evrópusambands aðild Íslands. Þetta ætti reyndar ekki að koma á óvart, yfirstéttin á Íslandi hefur alltaf verið bæði hrokafull, þröngsýn og heimsk svo öldum skiptir og það er ekkert að fara breytast á næstunni. Frekar láta þeir alla íslendinga lepja dauðan úr skel frekar en að skipta um skoðun. Síðan koma hinir íslensku sérhagmunir inn í Evrópusambands málið, á meðan LÍÚ gerir upp í evrum að mestum hluta (einhverjir gera upp í bandarískum dollurum), þá borga þeir starfsmönnum sínum í íslenskum krónum fyrir aðeins brot af þeim hagnaði sem uppgjör þeirra í evrum skilar sér. Enda sleppa fyrirtækin innan LÍÚ við kerfisbundin óstöðugleika íslensku krónunar með því að gera upp í evrum eins og núna er gert. Fyrirtækin græða en almenningur situr uppi með reikninginn endalausa á Íslandi.

Bændasamtök Íslands eru einnig á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu, enda geta þau ekki hugsað sér samkeppni á Íslandi eða leyft íslenskum bændum að komast upp úr þeirri fátækt sem þeir lifa við. Bændasamtök Íslands geta ekki hugsað sér samkeppni og það geta verslanir á Íslandi ekki heldur, þar sem þá er ekki hægt að hækka verðlag upp úr öllu valdi reglulega og mokgræða á því í leiðinni. Samkeppni eykur einnig þjónustu og gæði verslunar, slíkt má ekki sjást í dag á Íslandi. Þjónustan er öll eins lítil og hægt er að komast upp með og eins ódýr og hægt er að komast upp með það. Þetta er eitthvað sem Bændasamtök Íslands geta ekki hugsað sér að gerist, og verslun á Íslandi ekki heldur þegar á reynir. Til hvers að selja fólki góða vöru þegar hægt er að selja almenningi á Íslandi vonda vöru á dýru verði.

Á meðan evrópuandstæðingar stjórna umræðunni þá mun umræðan alltaf verða byggð á loftköstulum og draumsýn íslendinga um eigið ágæti og hæfileika. Það er hinsvegar lítið hægt að treysta á þessa draumsýn og loftkastala, enda er næsta víst að þeir muni hvorki koma með peninga í kassan eða bæta lífsgæði íslendinga á næstu árum og áratugum.

ESB andstæðingar tapa glórunni

Það er ljóst að ESB andstæðingar á Íslandi hafa endanlega tapað glórunni, eru búnir að sannfæra sjálfa sig um að þeir séu upphaf og endir alls á Íslandi. Þetta sést vel í orðum Ólaf Ragnars, Forseta Íslands sem er gjörsamlega búin að tapa því litla viti sem maðurinn augljóslega hafði. Enda er það svo að Ólafur Ragnar telur sig vera færan um að fullyrða eitthvað sem hann hefur enga hugmynd um, eins og flestir andstæðingar ESB hafa verið að gera undanfarna áratugi á Íslandi.

Staðan er lítið skárri hjá Heimssýn og Vinstri vaktin gegn ESB, báðir þessir aðildar hafa tapað glórunni fyrir nokkru síðan. Málflutningur þessara aðilda er stjórnlaus, og ekki í neinu samræmi við raunveruleikan. Það þarf ekki að gera annað en skoða staðreyndir um stöðu mála (ekki fréttir æsifréttamanna) innan Evrópusambandsins til þess að átta sig á því að staða mála er alveg ágæt, þrátt fyrir verstu efnahagskreppu í heiminum síðan árið 1929 (The great depression) sem olli síðan síðari heimsstyrjöldinni árið 1939.

Allur málflutningur þess efnis að Evrópusambandið geti ekki tekið því að íslendingar standi utan þess er fáránlegur. Sérstaklega þar sem Ísland er smáríki og hefur engin sérstök áhrif á gang mála í Evrópu (vegna þess að íslendingar vilja standa fyrir utan við Evrópusambandið). Það er ennfremur lygi í Ólafi Ragnari að Evrópusambandið hafi ekki getu til þess að klára samninga við íslendinga, staðreyndin er sú að þjóðir Evrópu hafa verið að semja um svona málefni í margar aldir (saga Evrópu er mjög flókin og löng), á sama tíma voru íslendingar að hýrast í moldarkofum með hor í nös og gátu ekki einu sinni komið sjálfum sér útúr þeim vegna heimsku og vanþekkingar. Það þurfti erlend áhrif á Íslandi áður en slíkt fór að gerast, og það tók engu að síður rúmlega 50 ár fyrir íslendinga að komast útúr moldarkofanum fyrir fullt og allt í upphafi 20 aldarinnar.

Evrópusambandið hefur því alveg getuna, og þekkinguna til þess að semja við íslendinga. Ég efast hinsvegar um að íslendingar hafi getuna til þess að semja við Evrópusambandið án þess að fara á nokkura mánaða námskeið í svona samningaviðræðum. Það er einnig staðreynd að ESB andstæðingar á Íslandi eru sjálfir ábyrgir fyrir þeim töfum sem urðu á aðildarferlinu, helstu ábyrgarðmenn á þessum töfum eru fyrrverandi ráðherrar Vinstri Grænna. Þar ber helst að nefna Jón Bjarnarson og Ögmund Jónasson sem stóðu fremst í því að tefja aðildarferli Íslands að Evrópusambandinu eins lengi og hægt er.

Evrópuandstæðingar á Íslandi tala síðan eins og allt sé á hallandi fæti í Evrópu. Staðreyndin er sú að Evrópuandstæðingar hafa alltaf (neðst á blaðsíðunni) talað svona, og það verður engin breyting á þessum málflutningi á næstunni. Enda er hérna um að ræða skipulagðan pólitískan áróður af hálfu ESB andstæðinga á Íslandi, og þeir hafa engan áhuga á því að hætta honum á næstunni.

Staðreyndin er sú að andstaðan við Evrópusambandið á Íslandi er eingöngu að finna hjá fólki sem hefur annað hvort ekki kynnt sér málið, er fastur kredduhugmyndum um Evrópu og Evrópusambandið. Síðan er það andstaða sérhagsmunahópa á Íslandi, samtaka eins og LÍÚ, Bændasamtaka Íslands, Heimssýn og fleiri aðila sem berjast í dag gegn Evrópusambands aðild Íslands án þess að hafa fyrir því neitt annað en sína eigin kreddu og þröngsýni.

Ef þú vilt kynna þér nánar glórulósan málflutning ESB andstæðinga á Íslandi. Þá er hægt að gera það hérna fyrir neðan.

Ólafur Ragnar: ESB vill ekki Ísland (DV.is)
Ólafur Ragnar sagði stjórnarskrána hafa staðið af sér allar helstu prófraunir (Vísir.is)
Annar veruleiki í Evrópusambandinu (mbl.is)
ESB hefur þá lítinn áhuga á okkur eins og staðan er (blogg Heimssýnar)
Mikið ósætti í Evrópu um ESB – stór hluti þjóðanna á móti aðild (blogg Heimssýn)
Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður við ESB á þessari stundu er út í bláinn (blogg Heimssýn)
Forsetinn talar gegn ESB-aðild: Segir sambandið hvorki hafa vilja né getu til að klára viðræður (Eyjan.is)
ESB hættir ekki á þriðju höfnunina (Rúv.is)

Öfgaliðið snýst gegn EES samningum

Það mátti búast við þessu, öfgafólkið sem hefur verið að berjast gegn ESB aðild Íslands hefur snúið sér að EES samningum, og hef ég persónulega búist við þessu í lengri tíma núna. Þeir sem hvaða mest hafið sig í frammi gegn ESB aðild Íslands hafa ákveðið að taka skrefið og hafa núna hafið baráttuna gegn EES Samningum á fullu. Þetta eru lítil skref í upphafi hjá þessu fólki, en ég reikna með að á næstum mánuðum munu íslendingar fá að sjá fleiri fréttir og áróður gegn EES Samningum, og jafnvel EFTA ef svo ber undir.

Baráttuna gegn EES samningum er leidd af tveim aðilum, Ragnari Arnalds sem hefur frá upphafi verið á móti EES samningum (og EFTA aðild Íslands) og síðan Bændasamtökum Íslands sem sjá hag sinn í því að ljúga að almenningi um stöðu mála á Íslandi. Búast má við því fljótlega að Heimssýn verði blandað í þessa baráttu og þau samtök notuð til þess að breiða út öfganar til íslendinga eins og gert hefur verið í báráttu þessa öfgafólks gegn Evrópusambandinu og samvinnu íslendinga við önnur Evrópulönd.

Enda er það svo að gamla bændaveldið á Íslandi dreymir um nýtt alræðisvald á Íslandi, og fremstur í þeim flokki er Ólafur Ragnar sem hagar sér stöðugt meira eins og einræðisherra, frekar en forseti lýðveldsins Íslands. Hvað Bændasamtök Íslands varðar, þá legg ég til að þau verði lögð niður í núverandi mynd, öll ríkisstyrk verkefni færð til viðeigandi ráðuneyta og rannsókn verði gerði á hugsanlegum lögbrotum þessara samtaka á Íslandi síðustu áratugina.

Það er hinsvegar alveg ljóst að Heimssýn ætlar sér að herða áróðurinn fyrir einangrun Íslands á næstunni, með tilheyrandi fátækt og efnahagslegum óstöðugleika fyrir íslenskan almenning. Stefna sem mun aldrei verða til góðs á Íslandi, hvorki fyrir lýðræðið eða kjör almennings. Íslendingar þurfa að átta sig á því að fullyrðingar þessa fólks um Evrópusambandið og evrópu almennt er byggt á tómri dellu, spuna sem á ekki neinn grundvöll í raunveruleikanum. Staðreyndin er einnig sú að ESB andstæðingar eru vel fjármagnaðir af LÍÚ og síðan í gegnum Bændasamtök Íslands (með vafasömum aðferðum að mínu mati). Þetta fjármagn leyfir þeim að halda úti stöðugum árórði, þó handahófskenndur og lélegur sé, engu að síður er þetta áróður sem íslenska þjóðin trúir á, enda er lítið um fréttir af raunverulegri stöðu mála í Evrópu og Evrópusambandinu að finna í íslenskum fjölmiðlum.

Hvað svo sem verður, þá er alveg ljóst að einangrunarstefna þessa fólks er skaðleg og mun alltaf verða skaðleg til lengri og skemmri tíma. Íslendingar munu fara að finna slíkt á eigin skinni fljótlega þegar stefna þessa fólks fer að birtast í stjórnarathöfnum ríkisstjórnar Íslands á næstu mánuðum og árum. Skaðinn verður langvarandi og mikill til lengdar, og almenningur á Íslandi ætti að búa sig undir það versta að mínu mati.

Vinstri vaktin gegn ESB snýst gegn EES samningum

Andstaða við hrátt kjöt og afstaðan til EES (blog.is)

Klippt og skorið í boði Ragnar Arnalds

Vinstri vaktin gegn ESB er blogg sem byggir á þeirri hugmyndafræði að ESB sé vont og allt innan þess sé vont. Alveg eins og allt innan EFTA og EES var vont einu sinni í huga Ragnar Arnalds. Til þess að láta ESB líta út sem vont. Þá eru notaðar ýmsar aðferðir. Ein af þessum aðferðum er að klippa til texta sem hægt er að finna á internetinu og vefsíðum ESB og láta Evrópusambandið þannig líta illa út.

Hérna er gott dæmi um slíkt.

Ragnar Arnalds birtir þennan texta. Sem á að vera úr tillögu frá Evrópuþinginu.

Therefore, the Common Fisheries Policy should be repatriated to Member States as soon as possible. In order to achieve this, the Union should repeal all existing relevant Union legislation and facilitate this repatriation of competences.

Upprunalegi textinn er hinsvegar svona.

(51) The objectives of the Common
Fisheries Policy cannot be achieved by the
Union, unlike the Member States, given
the problems encountered in the
development of the fishing industry and its
management. Therefore, the Common
Fisheries Policy should be repatriated to
Member States as soon as possible. In
order to achieve this, the Union should
repeal all existing relevant Union
legislation and facilitate this repatriation
of competences.

Það er smá munur. Hérna er hinsvegar um að ræða breytingu á texta frá Framkvæmdastjórn ESB. Þessi breyting er gerð á Evrópuþinginu og ekkert víst að þessi breyting fari í gegn eða standi óbreytt í meðförum Evrópuþingsins.

Hérna er síðan upprunaleg tillaga Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

(51) The objectives of the Common
Fisheries Policy cannot be sufficiently
achieved by Member States given the
problems encountered in the development
of the fishing industry and its management,
and the limits on the financial resources
of the Member States. Therefore,
multiannual Union financial assistance
focused on the priorities of the Common
Fisheries Policy should be granted to
contribute to the achievement of those
objectives.

Hérna er önnur tilvitnun í texta sem Ragnar Arnalds notar.

In the waters up to 12 nautical miles from baselines under their sovereignty or jurisdiction, Member States shall be authorised from 1 January 2013 to 31 December 2022 to restrict fishing to fishing vessels that traditionally fish in those waters from ports on the adjacent coast, without prejudice to the arrangements for Union fishing vessels flying the flag of other Member States under existing neighbourhood relations between Member States and the arrangements contained in Annex I, fixing for each Member State the geographical zones within the coastal bands of other Member States where fishing activities are pursued and the species concerned. Member States shall inform the Commission of the restrictions put in place under this paragraph.

Hérna er upprunalegi textin á frá vefsíðu Evrópuþingsins.

In the waters up to 12 nautical miles
from baselines under their sovereignty or
jurisdiction, Member States shall be
authorised from 1 January 2013 to 31
December 2022 to restrict fishing to
fishing vessels that traditionally fish in
those waters from ports on the adjacent
coast, without prejudice to the
arrangements for Union fishing vessels
flying the flag of other Member States
under existing neighbourhood relations
between Member States and the
arrangements contained in Annex I,
fixing for each Member State the
geographical zones within the coastal
bands of other Member States where
fishing activities are pursued and the
species concerned. Member States shall
inform the Commission of the restrictions
put in place under this paragraph.

Það sem Ragnar Arnalds segir hinsvegar ekki frá er hinsvegar þessi hérna breytingartillaga sem kom fram á Evrópuþinginu.

In the waters up to 200 nautical miles, or
median line, from baselines under their
sovereignty or jurisdiction, Member States
shall be authorised to restrict fishing to
fishing vessels that traditionally fish in
those waters from ports on the adjacent
coast.

Hérna er um að ræða vinnuskjal á Evrópuþinginu. Ekki er um að ræða lög frá Evrópusambandinu núna í dag. Reikna má með að þetta mál muni breytast frekar í meðförum Evrópuþingsins.

Bloggfærsla Ragnar Arnalds, ESB þingið hafnar því að aðildarríkin endurheimti forræði sitt á auðlindum sjávar

Hægt er að lesa tillöguna á Evrópuþinginu hérna. Ragnar Arnalds vísar ekki í hana á sínu eigin bloggi. Jafnvel þó svo að hann vitni beint í hana og kemur með textabrot úr þessari tillögu.

Kominn tími til þess að kæra Vinstri vaktina gegn ESB til lögreglunar

Þar sem ég á núna leið til Íslands í Desember, og í ljósi nýlegra dóma varðandi meiðyrði á internetinu. Ásamt fleiri atriðum. Þá er loksins orðið ljóst að það borgar sig að kæra vefi eins og Vinstri vaktina gegn ESB sem leyfa svona athugasemdum (sjá mynd hérna fyrir neðan) að standa. Í dag er ég kominn með fleiri tugi af blaðsíðum af ummælum sem teljast brot á íslenskum lögum. Ábygðarmaður bloggsíðunar Vinstri vaktin gegn ESB er Ragnar Arnalds. Ábyrgðin liggur hjá Ragnari Arnalds í því tilfelli að umræddur „palli“ finnist ekki.


palli að tjá sig um mig og fleiri manneskjur á bloggsíðu Vinstri vaktin gegn ESB. Hægt er að skoða ummælin hérna í heild sinni. Ásamt fleiri ummælum frá sama aðila.

Það er ekki hægt að líða það að svona ummæli fái að standa á bloggsíðu Vinstri vaktin gegn ESB. Enda er það staðreynd að Vinstri vaktin gegn ESB hefur neitað að taka ábyrgð á sínum vef með því að fjarlægja og banna viðkomandi. Eins og eðlilegt er að yrði gert hérna. Enda eru svona ummæli hvergi heimil á vefsíðum og bloggsíðum sem vilja láta taka sig alvarlega.