Lygar Lögreglunnar á suðurnesjum

Það er dæmigert fyrir lögregluna að ljúga til um mál þegar augljóst er að lögreglan hefur ekkert sér til málsbóta þegar lögreglan fer í gjörsamlegu offari í ákvarðanatöku sinni. Fólk frá Albaníu þarf ekki að uppfylla nein sérstök lagaskilyrði til þess að koma til Íslands og getur ferðast til Íslands án vegabréfaheimildar í 90 daga á hverju ári af hverjum 180 dögum. Lögreglan á suðurnesjum getur ekki vísað í nein lög máli sínu til stuðnings, enda hefur lögreglan þarna ekkert mál og þetta er allt saman valdníðsla og offors sem þarna átti sér stað. Þó svo að vísað sé í grein. 106 laga um útlendinga sem einhverja afsökun fyrir þessari valdníðslu sem þarna átti sér stað.

Til að laga þetta. Þá legg ég til að allir yfirmenn lögreglunar á suðurnesjum verði reknir með skömm án tafar. Á meðan það er í gangi. Þá er einnig hægt að reka Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra sem er núna búinn að sitja sinn tíma sem ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Þar sem hans 18 mánuðir kláruðust þann 18. Maí 2023 og hann ætti að vera löngu hættur samkvæmt stjórnarsáttamála um ríkisstjórn Íslands.

Svona valdníðsla gagnvart útlendingum sem koma frá ríkjum utan EES/ESB er þekkt á Íslandi og er orðið stórt vandamál. Það er engin afsökun fyrir þessari hegðun hjá lögreglunni á Íslandi. Ég vona að þeir aðilar sem komi að þessu máli fari í mál við lögregluna á Suðurnesjum og vinni það mál og sá sigur verði mjög dýr fyrir lögregluna á suðurnesjum.

Fréttir af þessu máli

Lögreglan segir að frændsystkinin hafi ekki uppfyllt lagaleg skilyrði (Rúv.is)

Útlendingahaturs frumvarp Dómsmálaráðherra (Jóns Gunnarssonar)

Á Alþingi á að troða núna í gegn frumvarpi Jóns Gunnarssonar um ný lög um útlendinga. Þetta frumvarp sem á að koma í gegn fjarlægir þau litlu réttindi sem flóttamenn og umsækjendur um stöðu flóttamanna á Íslandi hafa í dag. Það er stór hneyksli að svo skuli vera að gera núna, enda er Ísland með eina af sterkustu útlendingalöggjöf í Evrópu vegna þess að fasistanir í sjálfstæðisflokknum eru að smala atkvæðum nasista og annara hópa af fasistum sem er að finna á Íslandi.

Þetta frumvarp og löggjöf um útlendinga á Íslandi eru til skammar og alltof ströng og byggja ekki á neinum rökum. Hérna er eingöngu um hræðslu að ræða, hræðslu sem er fundinn upp í ímyndunarveiki öfgafólks sem er gjörsamlega úr sambandi við allan raunveruleika. Þessu frumvarpi Jóns Gunnarssonar á hafna án tafar og það á að leysa Jón Gunnarsson af hans embætti sem dómsmálaráðherra.

Fella ber 216 grein almennra hegningarlaga úr gildi án tafar

Í íslenskum hegningarlögum er lagagrein 216 sem hljómar svona.

216. gr. Kvenmaður, sem deyðir fóstur sitt, skal sæta … 1) fangelsi allt að 2 árum. Ef sérstaklega ríkar málsbætur eru fyrir hendi, má ákveða, að refsing falli niður. Mál skal ekki höfða, ef 2 ár eru liðin frá því að brot var framið. Ónothæf tilraun er refsilaus.
Hver, sem með samþykki móður deyðir fóstur hennar eða ljær henni lið sitt til fóstureyðingar, skal sæta fangelsi allt að 4 árum. Sé um mikla sök að ræða, einkum ef verknaðurinn er framinn í ávinningsskyni eða hann hefur haft í för með sér dauða eða stórfellt heilsutjón móður, skal beita allt að 8 ára fangelsi. Hafi verkið verið framið án samþykkis móður, skal refsing vera fangelsi ekki skemur en 2 ár og allt að 12 árum.

Fella ber þessa laga grein úr gildi án tafar (þó er hægt að halda eftir eða fella inn í aðrar lagagreinar síðustu málsgreinina er varðar ofbeldi gegn konum sem leiðir til fóstursmissis), þar sem hún gerir öfgafólki eins og Jóni Vali Jenssyni fært að réttlæta öfgafullan og kvenhatandi málflutning sinn með því að vísa í þessa þessa lagagrein, þetta hefur Jón Valur Jensson nú þegar gert eins og sjá má hérna (hann rekur þessi gervi-samtök til þess að boða öfgafulla útgáfu sína af kristinni trú). Sú afstaða sem kemur fram hjá Jóni Vali Jenssyni og þeim sem hann styðja og hans öfgafulla og heimskulega málflutning er ekkert annað en hrátt hatur á kvenfólki og alger vanþekking á hættum þungunar og hugsanlegra fylgikvilla. Á Írlandi hafa konur dáið vegna þess að þær fengu ekki viðeigandi heilbrigðisþjónustu vegna banns við fóstureyðingum, þar kemur til öfgafullt vald kristinnar kirkju í Evrópu sem ætti fyrir löng síðan vera búið að uppræta og banna með lögum. Enda hafa heimskuleg trúarbrögð ekkert í stjórnmál að gera og því að skilja þar á milli með eldi og brennistein.

Á Íslandi er því miður rekin stefna sem leyfir öfga-fólki að tjá sig á hatursfullan hátt án þess að þeim sé refsað. Það þarf að breytast og það hratt.

Grein uppfærð klukkan 15:11.
Grein uppfærð klukkan 15:33.