Undarlegur málflutningur andstæðinga nýrrar stjórnarskrár Íslands

Í Morgunblaði dagsins í dag má finna eftirtaldar greinar, sem eru í heild sinni birtar á mbl.is af einhverjum ástæðum.

[…]„Það er í ætt við annað að ríkisstjórnin, sem ítrekað neitaði að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave-samningana sem hún gerði við Breta og Hollendinga og sem neitaði að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort sótt yrði um aðild að Evrópusambandinu, ætli nú að stefna landsmönnum til atkvæðagreiðslu um eigið gælumál, atlöguna að stjórnarskrá lýðveldisins“[…]

Bergþór Ólason, grein í Morgunblaðinu þann 19.10.2012. Frétt undir heitinu Tillaga sem verður að fella.

Það hefði nú verið betra ef engin þjóðaratkvæðagreiðsla hefði verið haldin um Icesave. Aftur á móti er stjórnarskrá Íslands annað mál. Enda er hérna eingöngu um að ræða innanríkismál íslendinga, ekki alþjóðlegt mál eins og Icesave. Þessi málflutningur í heild sinni er ekkert nema kjaftæði, sem styðst ekki við nein haldbær rök. Heldur er hérna verið að spila inn á tilfinningar fólks og ótta.

Þetta er þó ekki að versta sem ég hef séð í dag. Ég geymi það besta hérna fyrir neðan.

Það er staðreynd að Lögmannafélag Íslands er eitt stærsta félag sjálfstæðismanna sem er að finna innan lögmanna á Íslandi. Þetta félag hefur þann eina tilgang að verja hagsmuni sjálfstæðisflokksins þegar svo ber undir.

[…]
Hindri aldursviðmið í lögum

Á meðal þess sem laganefndin lýsir áhyggjum af er sú tillaga í mannréttindakaflanum að ekki megi mismuna vegna „kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu, efnahags, fötlunar, kynhneigðar, kynþáttar, litarháttar, skoðana, stjórnmálatengsla, trúarbragða, tungumáls, uppruna, ætternis og stöðu að öðru leyti“.

Þannig gæti bann við mismunun vegna tungumáls orðið til þess að ekki mætti láta íslenskukunnáttu eða kunnáttu á öðru tungumáli vera ráðandi þátt við ráðningu í starf. Jafnvel gæti það þýtt að ekki væri hægt að gera kröfur til umsækjenda um gott málfar.

Þá gæti bann við mismunun á grundvelli aldurs takmarkað heimild löggjafans til að festa í lög aldursviðmið, til dæmis hæfnisskilyrði til að hljóta embætti, að mati nefndarinnar. Ákvæði um að ekki megi mismuna eftir búsetu gætu að sama skapi haft áhrif á mikilvæg lög eins og lög um tekjuskatt og gjaldeyrismál, að því er segir í álitinu.
[…]

Frétt Morgunblaðsins, Tillögurnar þurfi að endurskoða, 19.10.2012.

Þessi útskýring hjá Lögmannafélagi Íslands er ekkert annað en haugalygi. Þarna er ekki verið að tala um veitingu embættis eða þannig hluta. Það þarf ekki vera lögfræðingur til þess að sjá þessa staðreynd. Útskýring Lögmannafélags Íslands um tungumálið er alveg jafn fáránleg og á ekki við nein rök að styðjast. Þetta er þó ekki toppurinn á því kjaftæði sem kemur núna frá Lögmannafélagi Íslands.

[…]
Óvissa varðandi dreifingu barnakláms

Nefndin telur að breytingar sem stjórnlagaráð leggur til á tjáningarfrelsisgrein stjórnarskrárinnar breyti því efnislega. Með því að fella út takmörkun á tjáningarfrelsi með vísan til siðgæðis kunni að skapast mikil réttaróvissa um heimildir hins opinbera til þess að banna dreifingu á klámi eins og almenn hegningarlög kveða nú á um. Sérstaklega bendir nefndin á að óvissa gæti skapast um viðurlög gegn dreifingu á barnaklámi.

Þá telur nefndin að breytingar á ákvæðinu um félagafrelsi kunni að fela í sér takmarkanir á möguleikum ríkisins til þess að grípa til ráðstafana til dæmis gegn skipulögðum glæpasamtökum, þjóðernishreyfingum og öðrum félögum með ólöglegan tilgang.
[…]

Frétt Morgunblaðsins, Tillögurnar þurfi að endurskoða, 19.10.2012.

Þessi útskýring Lögmannafélags Íslands er fáránleg. Stjórnarskráin takmarkar ekki nein lög sem banna glæasamtök, barnaklám og aðra glæpi. Það að teygja hlugtakið „tjáningarfrelsi“ til hluta sem hafa ekkert með tjáningarfrelsi að gera er ógeðfelld lygi og útúrsnúningur. Enda er hérna á ferðinni ályktun sem hefur eingöngu þann tilgang að þjóna sem áróður fyrir sjálfstæðisflokkinn sérstaklega. Enda hefur sjálfstæðisflokkurinn verið hvað mest á móti auknu og sterkara lýðræði á Íslandi. Þetta hérna er þó ekki öll vitleysan sem hefur komið frá Lögmannafélagi Íslands í þessu máli. Þeir toppuðu sjálfan sig í kjaftæði með þessu hérna.

[…]
Nýting sólarljóss takmörkuð?

Notkun á hugtakinu „þjóðareign“ í 34. grein tillagna stjórnlagaráðs sætir gagnrýni laganefndarinnar enda sé það ekki skýrt og hafi verið umdeilt. Þá gerir nefndin athugasemd við orðið „náttúrugæði“ í annarri málsgrein ákvæðisins þar sem hluti þess sem telst til auðlinda í þjóðareign sé skilgreindur. Það orðalag gæti gefið til kynna hvers kyns gæði, jafnvel sólarljós eða andrúmsloft. Svo víðtæk skilgreining gæti haft ófyrirséð áhrif, til dæmis að nýting sólarljóss á Íslandi yrði takmörkuð. Ekki sé ljóst hvort tilgangur ákvæðisins sé svo víðtækur en orðalagið verði að teljast varhugavert.
[…]

Frétt Morgunblaðsins, Tillögurnar þurfi að endurskoða, 19.10.2012.

Síðast þegar ég gáði. Þá er sólarljós endalaus uppspretta orku á Íslandi. Þannig að þessi „rök“ Lögmannafélag Íslands halda ekki vatni frekar en fjármálastjórnun Davíðs Oddssonar þegar hann gerði Seðlabanka Íslands gjaldþrota. Þessar fullyrðingar eru svo kjánalegar að það er ekki einu sinni fyndið. Eru virkilega menntaðir lögmenn í Lögmannafélagi Íslands? Það er ótrúlegt að þessu fólki hafi dottið í hug að láta þetta kjaftæði koma frá sér. Sérstaklega þar sem þetta stenst alls ekki neinar rökhugsun af neinu tagi. Síðan dettur þessu fólki í huga að hægt sé að taka það alvarlega. Maður þarf að vera alvarlega heimskur til þess að taka þessa yfirlýsingu Lögmannafélags Íslands alvarlega.