Heimssýn tjáir sig um fátækt

Það er alltaf talsvert sorglegt að fylgjast með fólkinu í Heimssýn tjá sig. Sérstaklega þar sem þarna er á ferðinni fólk sem hikar ekki við að arðræna íslendinga og láta sína hagsmuni ganga ofar en alls íslenska ríkisins, almennings og jafnvel fyrirtækja. Enda er hérna á ferðinni fólk sem trúir á öfga ný-frjálshyggjunar og blint á markaðinn (sem olli efnahagshruni á Íslandi árið 2008). Síðan á hinum endanum er fólk sem trúir á hið sovéska skipulag og hallast að þjóðfélagslegu skipulagi sem er ástæða fyrir félagslegum vandamálum, og þar á meðal fátækt í austur Evrópu núna í dag.

Ástæða þess að Evrópusambandið er að stofna sjóð gegn fátækt er til þess að leysa þau vandamál sem eru í austur-evrópu eftir valdatíma sovétríkja (kommúnista). Enda skyldu kommúnistar allt í rúst eftir sig þegar þeir töpuðu völdum árið 1990. Þetta er auðvitað nákvæmlega það sama og ný-frjálshyggjan gerði um allan hinn vestræna heim á síðustu áratugum. Þeir lögðu allt í rúst, og stungu af með peningana og settu síðan gjaldþrotið sem kom í kjölfarið á reikning viðkomandi ríkisstjórna. Með þeim vandamálum sem við erum að upplifa í dag um alla Evrópu, Asíu og Ameríku.

Það er einnig gott að hafa í hug að Heimssýn, sem samtök voru stofnuð af fólki sem hefur alltaf verið á móti öllum alþjóðlegum samskiptum, reglum og viðskiptum íslendinga. Þetta fólk finnst ekkert meira sjálfsagt að almennir íslendingar lifi í fátækt, fái engin tækifæri erlendis og hafi fyrst og fremst enga möguleika á því að komast erlendis. Enda hafa einstaklingar í Heimssýn margir hverjir verið á móti EFTA og EES aðild Íslands þegar um þær var rætt á sínum tíma. Ef að þetta fólk hafði haft sitt fram. Þá hefði Ísland verið fátækara og mikið á eftir nágrannaríkjunum í öllu.

Þannig að fullyrðing þeirra í nýjustu bloggfærslu Heimssýnar er því ekkert nema heilsteypt kjaftæði. Upprunið frá fólki sem hefur eingöngu áhuga á því að þjóna sínum eigin hagsmunum á Íslandi. Orð eins og “fullveldi”, “sjálfstæði” hafa í raun ekkert gildi í hugum þessa fólks og hafa aldrei haft það. Ef að þetta fólk vildi standa í vörð um íslenskt sjálfstæði og fullveldi. Þá mundi það styðja aðild Íslands að Evrópusambandinu. Það er bara svo einfalt.

Fréttatilkynning Evrópusambandsins

Poverty: Commission proposes new Fund for European Aid to the Most Deprived

Útlendingahatur í Útlendingastofnun

Það er ótrúlegt til þess að vita að á Íslandi skuli vera stundað siðlaust útlendingahatur í Útlendingastofnun. Þetta er engu að síður staðreyndin þegar forstjóri útlendingastofnunar lætur svona ummæli frá sér fara í fjölmiðlum.

[…]
Til eru dæmi um að fólk sæki um hæli hér á landi til þess að vinna, en snúi til síns heima ef það fær ekki undanþágu á dvalar- og atvinnuleyfi. Þetta fólk ætlar að misnota kerfið, segir forstjóri Útlendingastofnunar.

Ákveðið hefur verið að hætta að veita undanþágur á bráðabirgðaatvinnu- og dvalarleyfum til þeirra hælisleitenda sem þegar hafa sótt um hæli í öðrum ríkjum sem eiga aðild að Dyflinnarsamkomulaginu. Hælisleitendur sem eru í efnismeðferð hjá stofnuninni fá hins vegar þetta dvalar- og atvinnuleyfi.

Hópur hælisleitenda mótmælti þessum breytingum við innanríkisráðuneytið á fimmtudag.

„Við erum að snúa aftur til þess að fara eftir lögunum,” segir Kristín Völundardóttir, forstjóri Útlendingastofnunar.

Kristín segir lögin heimila Útlendingastofnun að gefa út bráðabirgðaleyfi til hælisleitenda „að því gefnu að ekki liggi fyrir ástæður sem geta leitt til brottvísunar, ekki leiki vafi á hver umsækjandi er, tekin hafi verið hælisskýrsla og viðkomandi sé ekki í þessum Dyflinnarfasa,” segir Kristín.

[…]

Kristín segir að mál hælisleitenda sem falla undir Dyflinnarsamkomulagið hafi verið sett í forgang hjá stofnuninni og nú sé svo komið að afgreiðslutími sé tveir til þrír mánuðir.
Umræddur hópur komi því líklega ekki til með að vera hér á landi í langan tíma og engar forsendur séu fyrir því að veita leyfi.

[…]

Segir ábyrgðarlaust að gefa út atvinnuleyfi, Vísir.is 20.10.2012

Hérna fullyrðir forstjóri útlendingastofnunar það að fólk sé að þykjast vera flóttamenn til þess að komast inn í íslenska kerfið. Svona málflutningur er auðvitað ekkert annað en haugalygi og þvættingur. Það er enginn sem er að þykjast vera flóttamaður, enda er slík staða eitthvað það versta sem hægt er að lenda í. Ég vona að Kristín Völundardóttir verði aldrei flóttamaður. Hún gæti nefnilega þurft að sæta sömu meðferð og þeirri sem hún er að bjóða flóttamönnum sem koma til Íslands upp á núna í dag.

Fullyrðingar Kristínar um Dyflinarsamkomulagið eru einnig tómur þvættingur og lygi. Eins og sjá má þegar Dyflinarreglugerðin er lesin á vef Evrópusambandsins.

Reglur og greinar því tengdar

Dublin II Regulation (EU)
Dyflinnarreglugerðin (UTL)
Grein Eiríks Bergmans (Ritrýnd grein)

Undarlegur málflutningur andstæðinga nýrrar stjórnarskrár Íslands

Í Morgunblaði dagsins í dag má finna eftirtaldar greinar, sem eru í heild sinni birtar á mbl.is af einhverjum ástæðum.

[…]„Það er í ætt við annað að ríkisstjórnin, sem ítrekað neitaði að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um Icesave-samningana sem hún gerði við Breta og Hollendinga og sem neitaði að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort sótt yrði um aðild að Evrópusambandinu, ætli nú að stefna landsmönnum til atkvæðagreiðslu um eigið gælumál, atlöguna að stjórnarskrá lýðveldisins“[…]

Bergþór Ólason, grein í Morgunblaðinu þann 19.10.2012. Frétt undir heitinu Tillaga sem verður að fella.

Það hefði nú verið betra ef engin þjóðaratkvæðagreiðsla hefði verið haldin um Icesave. Aftur á móti er stjórnarskrá Íslands annað mál. Enda er hérna eingöngu um að ræða innanríkismál íslendinga, ekki alþjóðlegt mál eins og Icesave. Þessi málflutningur í heild sinni er ekkert nema kjaftæði, sem styðst ekki við nein haldbær rök. Heldur er hérna verið að spila inn á tilfinningar fólks og ótta.

Þetta er þó ekki að versta sem ég hef séð í dag. Ég geymi það besta hérna fyrir neðan.

Það er staðreynd að Lögmannafélag Íslands er eitt stærsta félag sjálfstæðismanna sem er að finna innan lögmanna á Íslandi. Þetta félag hefur þann eina tilgang að verja hagsmuni sjálfstæðisflokksins þegar svo ber undir.

[…]
Hindri aldursviðmið í lögum

Á meðal þess sem laganefndin lýsir áhyggjum af er sú tillaga í mannréttindakaflanum að ekki megi mismuna vegna „kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu, efnahags, fötlunar, kynhneigðar, kynþáttar, litarháttar, skoðana, stjórnmálatengsla, trúarbragða, tungumáls, uppruna, ætternis og stöðu að öðru leyti“.

Þannig gæti bann við mismunun vegna tungumáls orðið til þess að ekki mætti láta íslenskukunnáttu eða kunnáttu á öðru tungumáli vera ráðandi þátt við ráðningu í starf. Jafnvel gæti það þýtt að ekki væri hægt að gera kröfur til umsækjenda um gott málfar.

Þá gæti bann við mismunun á grundvelli aldurs takmarkað heimild löggjafans til að festa í lög aldursviðmið, til dæmis hæfnisskilyrði til að hljóta embætti, að mati nefndarinnar. Ákvæði um að ekki megi mismuna eftir búsetu gætu að sama skapi haft áhrif á mikilvæg lög eins og lög um tekjuskatt og gjaldeyrismál, að því er segir í álitinu.
[…]

Frétt Morgunblaðsins, Tillögurnar þurfi að endurskoða, 19.10.2012.

Þessi útskýring hjá Lögmannafélagi Íslands er ekkert annað en haugalygi. Þarna er ekki verið að tala um veitingu embættis eða þannig hluta. Það þarf ekki vera lögfræðingur til þess að sjá þessa staðreynd. Útskýring Lögmannafélags Íslands um tungumálið er alveg jafn fáránleg og á ekki við nein rök að styðjast. Þetta er þó ekki toppurinn á því kjaftæði sem kemur núna frá Lögmannafélagi Íslands.

[…]
Óvissa varðandi dreifingu barnakláms

Nefndin telur að breytingar sem stjórnlagaráð leggur til á tjáningarfrelsisgrein stjórnarskrárinnar breyti því efnislega. Með því að fella út takmörkun á tjáningarfrelsi með vísan til siðgæðis kunni að skapast mikil réttaróvissa um heimildir hins opinbera til þess að banna dreifingu á klámi eins og almenn hegningarlög kveða nú á um. Sérstaklega bendir nefndin á að óvissa gæti skapast um viðurlög gegn dreifingu á barnaklámi.

Þá telur nefndin að breytingar á ákvæðinu um félagafrelsi kunni að fela í sér takmarkanir á möguleikum ríkisins til þess að grípa til ráðstafana til dæmis gegn skipulögðum glæpasamtökum, þjóðernishreyfingum og öðrum félögum með ólöglegan tilgang.
[…]

Frétt Morgunblaðsins, Tillögurnar þurfi að endurskoða, 19.10.2012.

Þessi útskýring Lögmannafélags Íslands er fáránleg. Stjórnarskráin takmarkar ekki nein lög sem banna glæasamtök, barnaklám og aðra glæpi. Það að teygja hlugtakið “tjáningarfrelsi” til hluta sem hafa ekkert með tjáningarfrelsi að gera er ógeðfelld lygi og útúrsnúningur. Enda er hérna á ferðinni ályktun sem hefur eingöngu þann tilgang að þjóna sem áróður fyrir sjálfstæðisflokkinn sérstaklega. Enda hefur sjálfstæðisflokkurinn verið hvað mest á móti auknu og sterkara lýðræði á Íslandi. Þetta hérna er þó ekki öll vitleysan sem hefur komið frá Lögmannafélagi Íslands í þessu máli. Þeir toppuðu sjálfan sig í kjaftæði með þessu hérna.

[…]
Nýting sólarljóss takmörkuð?

Notkun á hugtakinu „þjóðareign“ í 34. grein tillagna stjórnlagaráðs sætir gagnrýni laganefndarinnar enda sé það ekki skýrt og hafi verið umdeilt. Þá gerir nefndin athugasemd við orðið „náttúrugæði“ í annarri málsgrein ákvæðisins þar sem hluti þess sem telst til auðlinda í þjóðareign sé skilgreindur. Það orðalag gæti gefið til kynna hvers kyns gæði, jafnvel sólarljós eða andrúmsloft. Svo víðtæk skilgreining gæti haft ófyrirséð áhrif, til dæmis að nýting sólarljóss á Íslandi yrði takmörkuð. Ekki sé ljóst hvort tilgangur ákvæðisins sé svo víðtækur en orðalagið verði að teljast varhugavert.
[…]

Frétt Morgunblaðsins, Tillögurnar þurfi að endurskoða, 19.10.2012.

Síðast þegar ég gáði. Þá er sólarljós endalaus uppspretta orku á Íslandi. Þannig að þessi “rök” Lögmannafélag Íslands halda ekki vatni frekar en fjármálastjórnun Davíðs Oddssonar þegar hann gerði Seðlabanka Íslands gjaldþrota. Þessar fullyrðingar eru svo kjánalegar að það er ekki einu sinni fyndið. Eru virkilega menntaðir lögmenn í Lögmannafélagi Íslands? Það er ótrúlegt að þessu fólki hafi dottið í hug að láta þetta kjaftæði koma frá sér. Sérstaklega þar sem þetta stenst alls ekki neinar rökhugsun af neinu tagi. Síðan dettur þessu fólki í huga að hægt sé að taka það alvarlega. Maður þarf að vera alvarlega heimskur til þess að taka þessa yfirlýsingu Lögmannafélags Íslands alvarlega.

Fjölskylduhjálp Guðmundar Franklíns

Guðmundur Franklín Jónsson fer núna mikin í fjölmiðlum. Þar sem hann sakar einstæða tveggja barna móður í Reykjavík um að hafa stolið af sér pening. Til þess að toppa skömmina. Þá reyndi hann að þvinga konuna til þess að skrifa undir játningu um fjárdrátt og brot í starfi. Samkvæmt Smugunni og DV þá virðist staðreyndin hinsvegar vera sú að Guðmundur Franklín Jónsson hafi ekki borgað konunni, og fleira fólki umsamin laun fyrir þá vinnu sem það lét af hendi. Staðreyndin er sú að þetta er ekki í fyrsta skipti sem Guðmundur Franklín Jónsson stendur í svona atburðum. Fyrir utan að keyra fullur og haga sér almennt eins og sá siðleysingi sem Guðmundur Franklín Jónsson virðist vera almennt séð. Þá eru ásakanir hans í fjölmiðlum um þetta mál ekki byggðar á neinum staðreyndum eftir því sem ég kemst næst.

Auðvitað veit ég ekki allar staðreyndir þessa máls. Aftur á móti er fljótgert að kynna sér baksögu Guðmundar Franklíns Jónssonar. Sú saga er skelfileg og virðist ekki fara neitt batnandi eftir því sem árin líða.


Frétt um Guðmund Franklín Jónsson í DV þann 17. Maí 2005. Tengill á Tímarit.is er hægt að finna hérna.


Frétt um Guðmund Franklín Jónsson í Frjálsri Verslun þann 1. Maí 1999. Tengill á Tímarit.is er hægt að finna hérna.


Frétt um Guðmund Franklín Jónsson í Fréttablaðinu þann 3. Janúar 2002. Tengill á Tímarit.is er hægt að finna hérna.

Smellið á myndinar fyrir fulla upplausn. Það getur tekið smá stund fyrir myndinar að hlaðast inn ef internet tengingin er hæg.

Það er mitt álit að málflutningur Guðmundar Franklíns Jónssonar almennt séð. Alveg óháð þessu máli er ekki traustverðugur. Hvernig sem á það er litið. Enda sýnir sagan að Guðmundi Franklíni Jónssyni er ekki treystandi. Ljóst má vera að stjórnmálaflokkur hans, sem kallast Hægri Grænir eru bara skel fyrir eitthvað stærra og meira hjá Guðmundi. Hvað svo sem það er í raun.

Umfjöllun um þetta mál

Segir Guðmund Franklín hafa haft í hótunum við sig (DV.is)
„Þetta er mannlegur harmleikur“ (DV.is)
Guðmundi Franklín stefnt vegna launaskuldar – ,,hótar mér lögreglu og fangelsi” (Smugan)
Fjölskylduhjálp Hægri Grænna? (Blogg Smugan.is)

Meira klám kjaftæði í fréttum á Íslandi

Það er ýmislegt sem kemur frá Gail Dines sem berst gegn klámi. Það sem kemur hinsvegar frá henni er allt saman eintómt kjaftæði og hefur alltaf verið það. Eins og sú fullyrðing Gail Dines þess efnis að klám leiði fólk út í barnaklám. Það eru ekki neinar vísindalegar sannanir eða rannsóknir fyrir þessum fullyrðingum hennar, og hún kemur ennfremur aldrei með neinar vísindalegar rannsóknir máli sínu til stuðnings. Enda notar þetta fólk ekki vísindalegar rannsóknir máli sínu til stuðnings. Þetta fólk notar tilfinningarúnk og ótta til þess að koma óheilbrigðum málstað sínum á framfæri við almenning. Það hefur eingöngu þann tilgang að fá fólk til þess að trúa þessu kjaftæði og taka undir málstað öfgafólks.

Hérna er seinni hluti þáttar Penn & Teller: Bullshit um þetta mál. Þar sem farið er yfir vísindalegar rannsóknir (þær sem eru til) um þetta málefni.

Íslenskar fréttir af þessu kjaftæði

Gail Dines: Fullorðinsklám leiðir karlmenn út í barnaklám – Munum sjá sprengingu á næstu árum (eyjan.is)

Ætla að kæra Vinstri vaktin gegn ESB fyrir meiðyrði og hótanir gegn mér í athugasemdum

Ég hef tekið þá ákvörðun að kæra bloggsíðuna Vinstri Vaktin gegn ESB fyrir óhróður sem er rekin gegn mér í athugasemdum þess blogg af hálfu nafnlausra aðila. Vinstri Vaktin gegn ESB hefur ennfremur ekki svarað í neinu eða gert neitt af sinni hálfu til þess að kom í veg fyrir umræddan óhróður, hótanir og meiðyrði í minn garð. Jafnvel eftir að ég bað stjórendur vefsins að koma í veg fyrir umræddar athugasemdir og jafnvel bannað viðkomandi einstakling. Af þeim sökum þá lít ég réttilega svo á að Vinstri vaktin gegn ESB taki ábyrgð á umræddum athugasemdum og hugsanlega þeim aðila sem setti þær inn. Umræddur aðili hefur meðal annars hótað mér líkamsárásum og hefur kvatt til þess að ég drepi sjálfan mig. Einnig sem að umræddur aðili sem kallar sig “palli” hefur kvatt annað fólk til þess að drepa sjálft sig. Þetta hefur viðkomandi gert oftar en einu sinni, án þess að stjórnendur vefjaranis hafi nokkuð gert í málinu eða komið í veg fyrir þessa hegðun á þeirra bloggi. Það er þannig að frjáls umræða er ekki það sama og stjórnlaus umræða. Frelsi fylgir alltaf ábyrgð. Það á við í þessu tilfelli eins og annarstaðar.

Af minni hálfu þá hef ég gert allt sem er í mínu valdi stendur til þess að stoppa þetta af. Þá án þess að þurfa leita til lögreglunar á Íslandi. Enda lít ég á það skref sem síðasta skrefið ef allt annað hefur klikkað. Ég reikna fastlega með að senda kæruna til Lögreglunnar í Reykjavík ásamt viðbótargögnum í fyrstu viku Október 2012 (vika 40). Enda tekur úrvinnsla gagna smá tíma hjá mér.

Hérna eru síðustu ummæli einstaklings sem kallar sig “palli” gegn mér. Þetta er ófögur lesning. Hægt er að sjá þetta í heild sinni hérna (væntanlega í einhvern tíma eftir að þessi bloggfærsa kemur fram á vef Vinstri vaktin gegn ESB á blog.is).


Ég sé enga ástæðu til þess að sitja undir svona hótunum og vera sagt að ég eigi að drepa sjálfan mig. Þetta er einnig rafrænt einelti í sinni verstu mynd. Enda er umræddur maður að reyna þagga niður í mér með hótunum um líkamsárásir og annað slíkt. Ég sé einfaldlega enga ástæðu til þess að lýða slíkt. Ég er tilbúinn til þess að koma þeim sem standa í svona hegðun fyrir dómstóla. Ég er einnig tilbúinn til þess að koma þeim fyrir dómstóla sem heimila svona hegðun. Í þessu tilfelli er það Vinstri vaktin gegn ESB.

Þær athugasemdir sem ég fengið frá þessum manni sem kallar sig “palli” telja í tugum. Allar eru þær á sama veg. Þetta hérna að ofan er þó það versta sem hefur komð frá umræddum manni hingað til. Hefur slóð athugasemda hans hingað til ekki verið fögur eða verið til eftirbreitni.

Vinstri vaktin gegn ESB getur komið í veg fyrir þessa kæru með því að taka ábyrgð á því sem er skrifað í athugasemdir á þeirra blogg. Þá með því að eyða og útiloka umræddan mann sem kallar sig “palli”. Að öðrum kosti hef ég ekki neinn annan valkost en að kæra Vinstri vaktin gegn ESB til lögreglunar í Reykjavík, ásamt umræddum manni sem kallar sig “palli”.

Uppfært: Ég gef Vinstri vaktinni gegn ESB færi á að taka til hjá sér. Enda er lögsókn mikið mál, tímafrekt og ekkert nema leiðindi fyrir alla aðila. Aftur á móti eru fyrstu viðbrögð eins og hægt er sjá hérna ekkert upplífgandi. Enda er notandinn “Elle” tengdur Vinstri vaktinni gegn ESB, aftur á móti veit ég ekki hvort að viðkomandi hafi einhver áhrif á ritstjórnarstefnu Vinstri vaktin gegn ESB. Ef þetta er viðhorfið hjá stjórendum umræddar bloggsíðu (þeir eru fleiri en einn). Þá mun ég senda þetta mál sína leið í gengum íslenska dómskerfið. Með öllum þeim kostnaði og leiðindum sem fylgja slíku ferli.

Uppfært klukkan 22:54 UTC þann 22.09.2012.

Forseti Íslands í Rannsóknarskýrslu Alþingis

Forseti Ísland er ekki eins saklaus af efnahagshruninu á Íslandi og hann lætur í veðri vaka. Enda er það staðreynd að Foresti Íslands var á fullu að taka þátt í útrásinni á sínum tíma. Eins og stendur í Rannsóknarskýrslu Alþingis.

[…]

Í uppgangi áranna eftir aldamótin 2000 var vinsælt að tala um „nýja hagkerfið“
eða hagkerfi 21. aldarinnar. „Nýja hagkerfinu“ fylgdu nýir siðir sem
ekki geta talist beinlínis umhverfisvænir. Margir forsvarsmenn fyrirtækjanna
komu sér upp bækistöðvum erlendis til að sinna auknum umsvifum
þar, en árið 2004 birti Frjáls verslun frétt um að fjöldi íslenskra athafnamanna
væri fluttur til London.281 Nokkrir íslensku auðmannanna keyptu
sér einkaþotur til þess að fara á milli landa. Björgólfur Thor reið á vaðið
2005 og keypti sér einkaþotu sem kostaði á annan milljarð króna ef marka
má fjölmiðla.282 Stofnað var sérstakt leiguflugfélag til að þjóna skottúrum
auðmanna.283 Sumarið 2006 lentu einkaþotur um fjögur hundruð sinnum
á Reykjavíkurflugvelli en ekki er þar með sagt að allar hafi verið í eigu eða
þjónustu Íslendinga.284 Í frétt í einu dagblaðanna árið 2007 kemur fram að þá
stóðu ellefu einkaþotur á Reykjavíkurflugvelli.285 Ýmsir fengu að fljóta með
í ferðum auðmanna, t.d. forseti Íslands og kona hans, eins og fram kemur
á öðrum stað í skýrslu þessari. Þá voru þess dæmi að auðmenn keyptu sér
þyrlur til að ferðast um innan lands.286

[…]

Bls, 83. Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir

Þetta er þó bara byrjunin.

[…]

Forseti Íslands og forsetaritari flugu 4. maí 2007 með Ingibjörgu
Pálmadóttur
og Skarphéðni Steinarssyni hjá Baugi frá Kaupmannahöfn til
Reykjavíkur. Leigð var einkaþota til fararinnar. Það má hafa til marks um
ónákvæmni þeirra gagna sem vinnuhópurinn hafði undir höndum að forsetinn
sást ekki á fleiri farþegalistum. Snemma árs 2009 sendi Fréttablaðið fyrirspurn
til forsetaembættisins um það hversu oft forsetinn hefði flogið með
einkaþotum í eigu eða leigu íslenskra fyrirtækja á tímabilinu 2005–2008.
Samkvæmt svari embættisins flaug forsetinn níu sinnum með slíkum aðilum
til ýmissa landa, þar á meðal til Kína og Búlgaríu. Vélarnar voru meðal
annars í eigu eða leigu Kaupþings, Actavis, Glitnis, Novator, FL Group og
Eimskipafélags Íslands.727
Að sögn flugmanns, sem sá mikið um einkaflug á vegum bankanna, kemur
það ekki á óvart að stjórnmálamenn sjáist nær ekkert á farþegalistum; farþegar
hafi langmest verið bankamenn og félagar þeirra úr fjármálageiranum.728

[…]

Bls 167 – 168. Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir

[…]

Í bókinni Sögu af forseta eftir Guðjón Friðriksson sagnfræðing segir: „Ólafur Ragnar Grímsson hefur í forsetatíð
sinni haldið fjölda fyrirlestra og talað um íslensku útrásina í viðtölum við
fjölmarga fulltrúa erlendra fjölmiðla, blaða, sjónvarpsstöðva, útvarpsstöðva
og viðskiptatímarita.“731 Þegar rauðu ljósin tóku að blikka árið 2006 og svo af
auknum krafti 2007 og í upphafi árs 2008 var forsetinn einn þeirra sem taldi
gagnrýni á íslenskt viðskiptalíf og hættumerkin sem bent var á orðum aukin,
Íslendingar yrðu að kynna málstað sinn betur, endurtók hann margsinnis og
lagði áfram sitt af mörkum í ferðum og ræðum í þágu útrásarinnar.732
Í kjölfar hruns íslensks efnahagslífs hljóta að vakna margar spurningar
um hlut forsetaembættisins í útrásarsögunni, ekki síst í ljósi endaloka sumra
þeirra fyrirtækja sem fremst voru í flokki og þess sem fram hefur komið um
starfsemi þeirra. Var embætti forseta Íslands misnotað í þágu útrásarinnar
til að gera einstaka forkólfa og fyrirtæki trúverðug gagnvart erlendum fjárfestum?
Var það hlutverk sem forsetinn tók að sér eðlilegt þar sem átti í hlut
þjóðhöfðingi sem á að vera sameiningartákn þjóðarinnar? Hver var þáttur
forsetans við að halda á lofti gagnrýnislausri lofgjörð um yfirburði íslenskra
athafnamanna eða „athafnaskálda“, eins og hann kallaði þá margsinnis í ræðum
og fyrirlestrum heima sem erlendis? Hverjum var forsetinn og embætti hans
að þjóna og hvert á hlutverk forseta Íslands að vera?

Ræður forsetans
Árið 2000 var forseti Íslands farinn að láta verulega til sín taka í þágu viðskiptalífsins,
m.a. var hann það ár viðstaddur opnun útibús Kaupþings í
Lúxemborg sem var fyrsta útibú íslensks banka erlendis.733 Sama ár flutti
hann ræðu í hádegisverði íslensk-ameríska viðskiptaráðsins í Los Angeles þar
sem fram koma nokkur þau leiðarstef sem síðar urðu einkennandi fyrir málflutning
hans.734 Með heimsókn sinni til Rússlands í apríl 2002 tók forsetinn
fyrir alvöru að mynda tengsl við rísandi stjörnur í íslensku viðskiptalífi. Í
kjölfarið hóf hann að flytja fyrirlestra um íslenskt viðskiptalíf. Í heimsókninni
til Rússlands kynntist forsetinn Björgólfi Thor Björgólfssyni sem átti í
miklum viðskiptum þar og notaði hann þá tækifærið og kynnti Björgólf fyrir
rússneskum ráðamönnum.735
Mánuði síðar hélt forsetinn erindi við Harvard-háskóla í Bandaríkjunum
um tækifæri smárra ríkja á tímum alþjóðavæðingar. Erindið er athyglisvert
vegna þess að þar er kenningin um sérstöðu íslenskra athafnamanna tekin að
mótast fyrir alvöru. Forsetinn var ákaflega jákvæður í garð alþjóðavæðingarinnar
og minntist ekkert á skuggahliðar hennar og gagnrýni á hana eða að
eitthvað bæri að varast. Forsetinn talaði um „hagkerfi 21. aldarinnar“ sem
nýtt fyrirbæri sem gæfi fyrirtækjum frá smáríkjum kost á að verða risastór
og smáríkjum tækifæri til að beita sér og leggja heiminum ýmislegt til. Ísland
væri kjörið dæmi um slíkt með sinn öfluga sjávarútveg, velferðarkerfi og vel
menntað fólk. Forsetinn rifjaði upp hvernig stjórnvöldum (sem hann hafði
tilheyrt sem fjármálaráðherra) hefði ásamt aðilum vinnumarkaðarins tekist
að ná tökum á verðbólgu og skapa stöðugleika um 1990: „Samkeppni,
gegnsæið og persónutengslin sem smæðin skapar höfðu án efa veruleg áhrif á að með samræmdum aðgerðum tókst að varðveita stöðugleikann. Smáríki
geta því með agaðri hagstjórn náð jafnvæginu sem nauðsynlegt er til að geta
til lengdar notið farsældar í efnahagslífi.“736 Síðan nefndi forsetinn hvernig
Íslendingar hefðu nýtt sér tækifærin: „Alþjóðavæðingin getur fært smáríkjum
nýtt blómaskeið ef hagstjórnin tekur á agaðan hátt mið af þeim kröfum sem
opnun hagkerfanna felur í sér.“737 Þá vék forsetinn að útrásinni og rakti hvernig
íslenskir athafnamenn væru að kaupa upp verslunarkeðjur í Bandaríkjunum
og Bretlandi.
Við vitum nú að „nálægðin“ var allt of mikil og „gegnsæið“ var lítið sem
ekkert. Forsetinn sagði einnig: „Vinnumenningin frá tímum sjósóknar og
búskapar á fyrri öldum þegar keppst var við að bjarga aflanum og heyfengnum
hvað sem tímanum leið hefur greinilega umbreyst í athafnaanda á hörðum velli
heimsviðskiptanna, rætur íslenskrar menningar skapa nú frumkvöðulsvilja og
framtakssemi sem fellur vel að þörfum hins alþjóðlega markaðar. Fámennið á
fyrri tíð færir okkur þannig ávinning á tímum hnattvæðingar.“738 Slíkir menn
væru athafnaskáld, sagði forseti Íslands í Harvard-háskóla. Orðræða forsetans
var ákaflega karlmiðuð, vísað var til sjómanna og bænda, athafnaanda,
frumkvöðulsvilja, framtakssemi og vinnusemi dásömuð. Allt eru þetta eiginleikar
sem tengdir hafa verið sérstaklega við karlmennsku.739 Forsetinn taldi
vinnumenningu innan fjármálafyrirtækja til fyrirmyndar en spyrja má hversu
fjölskylduvænt það vinnuumhverfi var. Vinnuálag var gífurlegt og vinnutími
langur um leið og laun voru árangurstengd og þeir umsvifalaust látnir víkja
sem ekki þóttu standa sig nógu vel, hvað þá ef þeir voru á annarri skoðun en
þeir sem stýrðu fyrirtækjunum.740
Í október 2003 hélt forsetinn ávarp á fjárfestingarráðstefnu í Kaupmannahöfn.
Þá kynnti hann erlendum þátttakendum í fyrsta sinn kenningu
sína um þá þætti sem skiptu sköpum við að tryggja velgengni íslensks viðskiptalífs
á erlendri grundu. Þessum þáttum, sem voru sex talsins, átti eftir
að fjölga. Í fyrsta lagi nefndi forsetinn að mikil samskipti væru milli manna
innan viðskiptalífsins, þvert á fyrirtæki og greinar. Í öðru lagi væri viðskiptalífið
mjög árangursmiðað, gengið væri hreint til verks við að leysa verkefnin
og minnisblöð og fundargerðir væru ekki að þvælast fyrir. Í þriðja lagi væri
íslensk framkvæmdagleði laus við skriffinnskuaðferðir, hugsanlega vegna
mannfæðar, en um leið fengju athafnamenn aukið frelsi. Í fjórða lagi væru
samskipti mjög persónuleg, þau byggðust á trausti milli manna í fornum anda.
Það gæfi færi á meiri hraða við ákvarðanatöku. Í fimmta lagi hefði frumkvöðlahugarfar
þróast um aldir við veiðar og landbúnað þar sem frumkvæði
einstaklingsins skipti sköpum í baráttu við náttúruöflin. Þetta hugarfar væri
nú orðið drifkraftur í nútímaviðskiptum. Í sjötta lagi væri svo sköpunarkrafturinn.
Íslendingar hefðu ætíð dáðst að skáldum sínum og sköpun þeirra,
krafturinn væri nú „athafnaskáldanna“ sem nytu virðingar.741

[…]
maí 2005 flutti forsetinn ræðu í Walbrook-klúbbnum í London sem oft
hefur verið vitnað til. Eins og í fyrri ræðum fór forsetinn yfir áhrif alþjóðavæðingar,
upplýsingatækninnar og möguleika smáríkja í „nýja hagkerfinu“.
Hann fór yfir helstu fyrirtækin í útrásinni, allt frá Baugi til Bakkavarar og
Kaupþings og dró saman þrettán helstu einkenni íslensku útrásarinnar.
Þegar þessi þættir legðust saman yrði til samkeppnishæft umhverfi sem gæfi
færi á sigrum og ávinningum.744 Til að gera langa sögu stutta má segja að
Walbrook-ræðan hafi verið endurtekin margsinnis á næstu árum, m.a. að
hluta til í Kínaferð forsetans nokkrum vikum síðar. Þangað hélt forsetinn
með um það bil 100 fulltrúa íslenskra fyrirtækja og nokkra fulltrúa íslenskra
háskóla.

Víkur þá sögunni að fyrirlestri þeim sem forsetinn flutti hjá Sagnfræðingafélaginu
í janúar 2006 en þá var að hefjast fyrirlestraröð undir yfirskriftinni:
Hvað er útrás? Fyrirlesturinn var fluttur í þann mund sem gagnrýnin
umræða var að hefjast í erlendum blöðum, t.d. í Danmörku, um íslensku
útrásina. Fyrirlesturinn var að kjarna til Walbrook-ræðan en að þessu sinni
flutt á íslensku. Þarna fengu Íslendingar fyrir alvöru að kynnast málflutningi
forsetans og kenningu hans um sérkenni Íslendinga hér heima og á eigin
tungu. Forsetinn sagði m.a.: „Útrásin er byggð á hæfni og getu, þjálfun og
þroska sem einstaklingarnir hafa hlotið og samtakamætti sem löngum hefur
verið styrkur okkar Íslendinga […]. Lykillinn að árangrinum sem útrásin
hefur skilað er fólginn í menningunni, arfleifðinni sem nýjar kynslóðir hlutu
í vöggugjöf, samfélaginu sem lífsbarátta fyrri alda færði okkur, viðhorfum
og venjum sem eru kjarninn í siðmenningu Íslendinga.“745 Forsetinn fór yfir
kenninguna um þættina sem mótuðu íslenska andann, að þessu sinni nefndi
hann tíu atriði. Forsetinn klykkti út með því að líkja íslensku samfélagi við
ítalska endurreisn, renaissans, „þar sem blómaskeiðið byggðist jöfnum hönd-um á viðskiptum, vísindum, listum og samfélagi fólks sem skarar framúr á
ólíkum sviðum.“746 Forsetinn hafði einnig uppi almenn varnaðarorð um að
útrásarmenn glötuðu ekki tengslum við samfélagið.
Þessi fyrirlestur féll ekki í góðan jarðveg. Fjöldi sagnfræðinga gagnrýndi
forsetann harðlega fyrir alhæfingar, þjóðernishroka og úreltar gamaldags
túlkanir á sögunni sem ekki byggðust á nútímarannsóknum hvað þá nútímakenningum
í sagnfræði.747
Forsetinn lét gagnrýnina sem vind um eyru þjóta og endurtók ræðu
sína á næstu tveimur árum, m.a. í maí 2006 á málþingi sem Kaupþing hélt
í Helsinki, á fundi í The Bource Club í sömu borg og svo skömmu síðar í
London á ráðstefnunni Ísland í London – samvinna til árangurs. Þá hafði
íslenska „efnahagsundrið“ sætt mikilli gagnrýni greinenda og fjölmiðla, ekki
síst í Danmörku. Þeir bentu á að þessi útþensla gæti ekki staðist til lengdar.
Einu af erindum forsetans í ferðunum til Finnlands og Englands var greinilega
ætlað að slá á slíkar gagnrýnisraddir. Hann var því í hópi þeirra ráðamanna
sem héldu í víking útrásinni til varnar. Á þessu tímabili sagði forsetinn
um bankana: „Yes, the future does indeed offer fascinating opportunities
– and the growing strength of the Icelandic banking sector will, as before,
play a crucial role, both in itself and by providing valuable connections to
the international
banking community […] Somehow the nature
of banking
seems to offer small states favourable opportunities, giving them competitive
advantage both now and in earlier times.“748 Forsetinn taldi greiningar og
gagnrýni erlendra aðila storm í vatnsglasi og sagði eins og fleiri að Íslendingar
yrðu að kynna málstað sinn betur. Allir þeir sem kynntu sér rækilega hvað
gerst hefði á Íslandi fylltust bjartsýni og jákvæðni í garð íslenskra athafnamanna.
749
Í upphafi árs 2008 var orðið ljóst að mikill vandi var framundan þótt
ráðamenn gerðu lítið úr honum. Um leið og forsetinn hélt áfram að mæra
útrásina tók hann einnig að draga í land. Í nýársávarpi 1. janúar 2008 sagði
hann: „Þanþolið í hagkerfinu hefur á köflum reynst ótrúlegt en nú bendir
margt til að hollt sé að ganga hægar um gleðinnar dyr, nema staðar um stund
og hugleiða hvað skiptir mestu.“750

[…]

Forseta Íslands var boðið til Kína og hann fór í sína fyrstu Kínaför sem
forseti árið 2005. Um hundrað manns voru með í för, þar á meðal allir helstu
aðalleikararnir í útrásinni, frá fjárfestunum Björgólfi Thor Björgólfssyni, Jóni
Ásgeiri Jóhannessyni og Hannesi Smárasyni til bankastjóranna Hreiðars Más
Sigurðssonar og Sigurjóns Þ. Árnasonar. Forsetinn fór aftur til Kína árið
2007, að þessu sinni í einkaþotu og var flugið kostað af Glitni. Ferðin var farin
í þágu athafnaskáldanna og var forsetinn m.a. viðstaddur opnun kæligeymslu
í eigu Eimskips.757
Útibúum banka fjölgaði. Á árunum 2005–2007 var forsetinn viðstaddur
opnanir nokkurra bankaútibúa og tók þá um leið þátt í ráðstefnum þar sem
hann flutti fyrrnefndar ræður um yfirburði Íslendinga. Í nóvember 2005 var
hann viðstaddur opnun á útibúi Glitnis í London og 2006 var hann á viðskiptaþingum
í Helsinki og London í boði Kaupþings.
Í september 2007 var
forsetinn viðstaddur opnun útibús Glitnis í New York og tók þátt í ráðstefnu
um orkumál sem kostuð var af Glitni. Árið 2007 heimsótti forsetinn útibú
Glitnis og Kaupþings í Osló og sama ár var hann viðstaddur opnun útibús
Landsbankans í Winnipeg.758 Forsetinn þjónaði því öllum stóru bönkunum.

Bls 173 – 175 (endir). Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir

[…]

Bréfin
Tekið skal fram að forsetinn hefur
sinnt þeirri kurteisi að þakka fólki fyrir móttökur og aðstoð en bréfin sýna
að hann tók einnig þátt í fyrirgreiðslu í þágu ýmissa aðila. Forsetaembættið
afhenti alls 18 bréf og verða gerð að umtalsefni þau bréf sem varpa ljósi á hlut
forsetans í þjónustu við stóru útrásarfyrirtækin.
11. júlí 2002 skrifaði forsetinn bréf til Björgólfs Thors Björgólfssonar í
kjölfar fyrrnefndrar heimsóknar til Rússlands. Hann skrifaði: „Heimsóknin
(til Rússlands) staðfesti nýja tíma í samskiptum Rússa og Íslendinga á öllum
sviðum. Á vettvangi viðskipta eiga þú og aðrir frumherjar ríka hlutdeild í
glæsilegri sókn íslenskra fyrirtækja og rússneskra samstarfsaðila þeirra á
fjölmörgum sviðum atvinnulífs í Rússlandi.“
10. janúar 2005 skrifaði forsetinn til krónprins Aleksanders og krónprinsessu
Katarinu í Belgrad í Serbíu til að mæla með Björgólfi Thor: „We hope
that you will continue the contact with Björgólfur Thor Björgólfsson since,
as we told you, both his personality and his business success could make him
a great asset as well as a good friend to you personally as well as to your
country.“ Síðar sama ár skrifaði forsetinn einnig allítarlegt meðmælabréf fyrir
Björgólf Thor til forseta Búlgaríu.

Leiðir íslenskra fjármálafyrirtækja lágu til allra átta. 12. janúar 2006
skrifaði forsetinn til Nursultans A. Nazarbeyev, forseta Kazakstan, í þágu
Creditinfo: „As an example of the positive and successful cooperation
between Iceland and Kazakstan, I would like to draw your attention to the
cooperation between First Credit Bureau of Kazakstan and Creditinfo Group
Ltd., a leading Icelandic credit management company, mainly owned by the
largest Icelandic banks, Kaupthing Bank and the National Bank of Iceland.“
28. janúar 2007 skrifaði forsetinn til Als Gore, fyrrverandi varaforseta
Bandaríkjanna, vegna væntanlegrar þátttöku sinnar í ráðstefnu á vegum
Gores: „The President‘s Lecture will be sponsored by Glitnir Bank (www.
glitnir.is) The bank has in recent years made clear energy investments one of
its three main portfolios.“
Í tengslum við heimsókn forsetans til Kína í júní 2007 skrifaði forsetinn
bréf til Hus Jinto, forseta Kína, 1. ágúst 2007: „In the meeting I had on the
12th of June with the delegation from the Chinese energy company Sinopec,
I expressed
strong support for the Sinopec proposal to create in cooperation
with Icelandic partners, including Glitnir Bank, more geothermal energy
projects
in China in order to enable China to achieve a growth of green energy.“
Undir lok útrásarskeiðsins fóru fjármálamenn að beina sjónum til olíuríkjanna
við Persaflóann, bæði til að opna útibú og til að leita að fjárfestum,
raunverulegum eða óraunverulegum. Forsetinn lét ekki sitt eftir liggja til að
greiða þeim för. Hann skrifaði kurteisisbréf til emírsins af Katar 4. febrúar
2008, rétt í þann mund sem Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, kom heim eftir
erfiða fundi með fulltrúum breskra fjármálafyrirtækja.
23. apríl 2008 skrifaði forsetinn bréf til krónprinsins í Sameinuðu arabísku
furstadæmunum, Sheiks Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Þar segir:
„In this respect I was very pleased to learn from my friend Mr. Sigurdur
Einarsson, the Chairman of Kaupthing Bank, the largest Icelandic bank, that
it had been selected by Masdar and Mubadala as one of the candidate banks
for the role of Strategic Financial Advisor to the Masdar City development.“

Enn skrifaði forsetinn í þágu Sigurðar Einarssonar, sem hann vísaði til
sem vinar síns í síðastnefndu bréfi, nú til manns sem síðar kom við sögu
Kaupþings. 22. maí 2008 skrifaði forsetinn til emírsins Hamads Bin Khalifa
Al Thani í Katar og sagði: „As I emphasized in our discussion on Tuesday,
there are now three main pillars in the evolution of our growing cooperation:
1. Banking and finance where the negotiations with Kaupthing Bank have a
priority role.“ Forseti Íslands átti samkvæmt bréfinu fund eða samtal við Al
Thani sem keypti hlutabréf í Kaupþingi með peningum frá Kaupþingi en það
er önnur saga.

[…]

Bls 175 – 177. Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir

Það eru kannski íslendingar sem vilja svona Forseta á Íslandi. Ég vil hinsvegar ekki sjá svona spilltan einstakling í embætti Forseta Íslands. Hver sá sem kýs Ólaf Ragnar er að kjósa svona hegðun aftur yfir sig. Enda má ljóst vera að Ólafur Ragnar hefur ekkert breyst síðan árið 2008. Jafnvel þó svo að hann sé að leika eitthvað annað í fjölmiðlum Íslands.

Áróður LÍÚ

Áróður LÍÚ í fjölmiðlum er ógeðfelldur, og það er ekkert nema staðreyndaleysur í honum. Það er staðreynd. Núverandi kvótakerfi hefur lagt mörg byggðarfélög á Íslandi í rúst, og á sama tíma tryggt handhöfundum þeirra gífurlegan auð og völd á Íslandi. Það er ekki verið að tala um miklar breytingar á kvótakerfinu frá því sem nú er. Það er helst verið að tala um aukna skattheimtu. Eitthvað sem útgerðin hefur gott af. Enda er það svo að þær ný-frjálshyggju hugmyndir sem LÍÚ lifir eftir. Enda er LÍÚ að mestu leiti byggt upp af fólki sem er annaðhvort í sjálfstæðisflokknum eða í framsóknarflokknum. LÍÚ er núna farið að nota skeljar, og aflandsfélög til þess að breiða út þennan áróður á Íslandi í fjölmiðlum. Enda hefur LÍÚ ekki komið með nein dæmi um það opinberlega hvað er rangt, og hvernig þessi lagabreyting skaðar þá. Eitthvað sem ætti að vera viðröunarmerki um þann málflutning sem LÍÚ stundar.

Það hefur lítið gott komið út úr núverandi kvótakerfi á Íslandi. Jafnvel fiskistofnanir í kringum Ísland bera þess merki. Jafnvel þó svo að kvótakerfið á Íslandi hafi upprunalega verið sett til þess að vernda fiskistofna í kringum Íslands. Þá hefur það mistekist gjörsamlega.

Lygavefur LÍÚ

Það er ljóst að LÍÚ notar núna öll óheiðarlegu brögðin í bókinni til þess að koma í veg fyrir að borga meira til samfélagsins. Þau brögð felast mest í því að hóta atvinnuleysi (og missi), hóta gjaldþrotum og fleira í þeim dúr.

LÍÚ hótar sveitarfélögum, bæjarfélögum og fleirum í stjórnsýslunni ef að þeir þurfa að borga meiri skattaf af starfsemi sinni á Íslandi. Það að leggja meira til samfélagsins er eitthvað sem LÍÚ vill alls ekki gera. Enda vilja þeir stinga meira af hagnaði sínum í vasan, heldur en að leggja hann til þjóðfélagsins. Eins og eðlilegt væri að gera. Fullyrðingar þess efnis að smærri útgerðir fari rakleitt á hausinn með aukinni skattheimtu á stærri fiskvinnslur og fyrirtæki á Íslandi eru einfaldlega bara ósannar.

Það eru margir sem þora ekki að standa upp gegn LÍÚ og þeim fyrirtækjum sem þar eru innanborðs. Þar sem þeir einstaklingar sem þar starfa eiga að hættu að tapa sínu starfi og lífsviðurværi ef þeir koma með sína skoðun opinberlega, eða benda á einfaldar staðreyndir. Þetta á þó ekki við um alla. Aftur á móti er ekki nóg gert af því að koma staðreyndum á framfæri um lygavef LÍÚ og tengdra aðila. Enda er það óttin sem veldur þessu, og óttin er skaðlegur í íslensku samfélagi eins og annarstaðar.

Ofsóknir á hendur bloggara vegna skoðana sinna

Á Íslandi eru gagnrýnar skoðanir ekki vel liðnar. Sérstaklega ekki þegar hópar fólks hefur rangt fyrir sér og tapar öll staðreyndum málsins þegar raunveruleikinn kemur í heimsókn. Eins og varð raunin með Icesave málið núna og það dómsmál sem er núna í gangi þess.

Bloggarinn Magnús Helgi Björgvinsson hefur núna ákveðið að hætta blogga vegna ofsókna á hendur honum og þeirri vinnu sem hann stundar. Maður að nafni Jóhannes Laxdal Baldvinsson hefur kvarað til vinnuveitenda Magnúsar vegna bloggskrifa hans. Undir þetta hafa síðan tekið menn eins og Jón Steinar Ragnarsson í athugsemd á bloggi Magnúsar (athugasemd nr 2).

Íslendingar hafa mikið hneyklast á svona hegðun undanfarin ár, og jafnvel talað um að þetta sé það sem sé svo slæmt á Íslandi. Engu að síður sína íslendingar því engan áhuga á breyta þessu með því að fordæma svona hegðun og kalla þetta réttum nöfnum. Rétta nafnið á þessu er auðvitað að þetta er skoðanakúgun og ekkert annað. Þetta er skoðanakúgun þar sem ráðist er á starf manns og lífsviðurværi vegna skoðana hans. Slíkt er algerlega ólýðandi í þjóðfélagi sem þykist vera lýðræðisríki. Það er alveg ljóst á meðan svona er ótalið á Íslandi. Þá mun ekkert breytast, og engin mun þora að segja neitt ef að hættan er á að viðkomandi tapi starfinu sínu og lífsviðurværinu fyrir skoðanir sínar.

Síðan eru íslendingar hissa á því afhverju allt fór til fjandans á Íslandi. Þeir geta hætt því að vera hissa núna. Þetta er ein af mörgum ástæðum afhverju allt fór til fjandans á Íslandi, og mun vera þar á meðan þetta er svona.