Ein komma þrjár milljónir á mánuði fjármálaráðherra skilur ekki neitt

Það er undarlegt að heyra fjármálaráðherra skammast yfir því að kröfur lækna væru svo miklar að ekki væri hægt að fara eftir þeim. Reyndar voru þær fullyrðingar sem Bjarni Benediktsson setti fram á Alþingi og í fjölmiðlum rangar. Launakröfur lækna eru ekkert annað en leiðrétting á þeirra kjörum miðað við aukningu og rýrnun íslensku krónunnar á undanförnum árum. Það sem gildir um íslenska lækna gildir í raun um margar aðrar aðila á íslenskum vinnumarkaði. Laun Bjarna Benediktsson eru á mánuði 1,399 þúsund á mánuði (1,3 milljónir) og er það talsvert hærra en þau laun sem læknar fá í dag.

Heimild: Katrín með hæstu launin og Sigmundur með lægri laun en Jóhanna (eyjan.is)

Óskynsamleg efnahagsstefna Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands rekur stefnu sem veldur því að hagvöxtur á Íslandi er lítill og eingöngu haldið upp með afskaplega óskynsamlegum aðferðum sem valda bólumyndun í hagkerfinu sem á endanum springa með tilheyrandi efnahagskreppu. Lærðu þessir menn ekkert í efnahagshruninu 2008?

Í þeirri stefnu sem Seðlabanki Íslands rekur er að halda launum á Íslandi lágum. Undir þeirri afsökun að hækkun launa valdi verðbólgu á Íslandi. Þetta er rangt að mínu áliti og stenst ekki skoðun, þar sem hækkun launa mun ekki valda verðbólgu. Hækkun á nauðsynjavöru gerir það hinsvegar og einnig óskynsamleg efnahagsstefna, eins og sú sem er rekin á Íslandi. Sú stefna að halda launum lágum hjá meirihluta almennings er eingöngu til þess fallin að viðhalda litlum hagvexti á Íslandi og verri lífsgæðum almennings. Sú fátæktarstefna sem er rekin á Íslandi verður að taka enda, þar sem hún einfaldlega gengur ekki lengur og hefur í raun aldrei virkað núna í marga áratugi.

Það eru til aðrar stefnur og betri til þess að hafa stjórn á Íslenskum efnahag. Hluti af þeirri stefnu væri að ganga í Evrópusambandið og taka upp evruna sem gjaldmiðil til þess að koma í veg fyrir öfgakennd áhrif þeirra sveiflu sem íslenska krónan hefur á íslenskan efnahag. Það er öryggi í stóru myntsvæði og í dag njóta íslendingar ekki neins öryggis á sínu örmyntsvæði sem íslenska krónan er, jafnvel þó svo að hún sé á bak við gjaldeyrishöft.

Stjórnmálum fylgir ábyrgð gagnvart almenningi

Það sem enginn virðist skilja (eða vill ekki skilja) með leiðréttinguna er sú staðreynd að verðtryggingin verður búinn að hækka upp í alla lækkunina á rúmlega tveim árum (miðað við ~2,0% verðbólgu). Eftir það verða allir á sama stað og eins og fyrir leiðréttingu. Það er ekki hægt að koma með svona minniháttar leiðréttingar í brotnu peningakerfi. Það þarf að skipta hinu íslenska peningakerfi alveg út og byrja á því að hætta með verðtryggingu húsnæðislána. Þar sem slíkt mundi ná fram aga í fjármálum íslenskra stjórnvalda og koma á stöðugleika. Sú efnahagsstefna sem er rekin í dag á Íslandi virkar alls ekki, enda hefur það sýnt sig að lægri skattar skila ekki auknum tekjum til ríksins. Lægri skattar skila eingöngu meiri niðurskurði og verra þjóðfélagi með aukinni misskiptingu þjóðarinnar. Slíkt er ekki gott og mun aldrei skila góðu þjóðfélagi til þess að búa í.

Þeir stjórnmálaflokkar sem vilja halda í verðtrygginga og gera ekkert til þess að afnema hana eru ekki með hagsmuni íslensku þjóðarinnar að leiðarljósi. Það er einnig efnahagsstefna að ganga í Evrópusambandið og taka upp evruna sem gjaldmiðil. Þannig mundu íslendingar einnig losna við þetta endalausa röfl um þann gjaldeyri sem Seðlabanki Íslands þarf að eiga með tilheyrandi kostnaði fyrir íslenska skattgreiðendur. Það er langt frá því að vera einfalt að ganga í Evrópusambandið og því fylgja miklar kröfur og ábyrgð, en þannig á það líka að vera. Þar sem stjórnmálum fylgir ábyrgð og hefur alltaf fylgt ábyrgð og verður alltaf að fylgja ábyrgð.

Í dag er þessa ábyrgð ekki að finna í íslenskum stjórnmálum. Þar sem íslensk stjórnmál eru núna föst í hugmyndafræði sem við vitum að virkar alls ekki og þessi hugmyndafræði enda með efnahagshruni á Íslandi árið 2008 og það stefnir hratt í nýtt efnahagshrun á Íslandi núna. Þeir stjórnmálamenn sem telja sig ekki geta uppfyllt þessar kröfur um ábyrgð gagnvart almenningi eiga að segja af sér nú þegar. Þær ríkisstjórnir sem ekki standa sig gagnvart almenningi eiga að segja af sér án tafar og það á að boða til kosninga í kjölfarið. Í dag á ríkisstjórn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins að segja af sér. Enda standa þessir flokkar sig ekki undir þeirri ábyrgð sem almenningur ætlar þeim. Það er vanvirðing gagnvart almenningi að þeir skuli ekki boða til kosninga nú þegar og hætta þessi. Vanvirðing íslenskra stjórnmálamanna er hinsvegar gömul saga og þegar þannig stendur á er það á ábyrgð almennings að minna umrædda stjórnmálamenn á þeirra ábyrgð með mótmælum og kröfum um að þeir standi sig í embætti, annars geti þeir einfaldlega pakkað saman og farið endanlega úr stjórnmálum.

Skattleysi virkar ekki í efnahagsmálum

Það er boðað í efnahagsstefnu Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem núna eru í ríkisstjórn að efnahagsmálin skuli snúast um lága skatta og betri efnahag. Það hefur hinsvegar sannast að raunveruleikinn er annar. Lágir skattar þýða einfaldlega lélegri efnahag og lélegra atvinnulíf fyrir alla. The Daily Show fór ágætlega yfir stöðina þegar hvað gerðist í Kansas í Bandaríkjum þegar svona stefna var sett í framkvæmd. Hægt er að horfa á myndbandið hérna. Jóhann Hauksson fór einnig ágætlega yfir þetta á DV í dag, greinina hans er hægt að lesa hérna.

Þetta er að gerast á Íslandi. Þar sem skattleysisstefan hefur fengið að ráða frá upphafi kjörtímabilsins. Niðurstaðan á Íslandi er að verða sú sama og í Kansas. Ónýtir innviðir samfélagsins og ríkt fólk sem er eingöngu að græða meira. Það sem þarf að gera er að skattleggja ákveðna tekjuhópa þjóðfélagsins alveg upp í 60% af þeirra tekjum á Íslandi, þetta þarf að gilda jafnt um fyrirtæki sem einstaklinga. Þannig er hægt að viðhalda jöfnuði í samfélaginu og tryggja að innviðir Íslands grotni ekki niður eins og núna er að gerast.

Íslendingar dæma sig til ævarandi fátæktar

Grunnur að hagsæld þjóða í hagkerfi heimsins eru viðskipti við aðrar þjóðir. Á þessu byggja mörg efnahags-bandalög í heiminum í dag. Enda er það svo að heimurinn er hægt og rólega að skiptast upp í efnahags-bandalög þjóða sem stunda viðskipti sín á milli og semja síðan sem ein heild við aðrar þjóðir eða önnur efnahags-bandalög í heiminum. Þessi bandalög eru eins misjöfn og þau eru mörg. Í Evrópu eru tvö slík bandalög til staðar. Það sem íslendingar tilheyra kallast EFTA og það sem 28 þjóðir eru í kallast Evrópusambandið í dag. Á Íslandi hefur alltaf verið barist gegn betri og sterkari tengslum Íslands við Evrópu af hálfu fólks sem er ekkert nema varðmenn kúgunar og verri lífskjara á Íslandi.
Það er ekki í fyrsta skipti sem Framsóknarflokkurinn stoppar aðild Íslands að Evrópusambandinu (þáverandi Kola og stálbandalag Evrópu) var það á árunum 1950 til 1960 þegar Framsóknarflokkurinn kom beint í veg fyrir aðildar umsókn Íslands að Evrópubandalaginu á þeim tíma. Síðan þá var málið í dvala til ársins 2009. Baráttan gegn EFTA er gott dæmi um slíkt á Íslandi, þá eins og í baráttunni gegn Evrópusambandinu í dag var talað um verra ástand [einnig hérna] við aðild. Jafnvel þó svo að raunveruleikinn hafi orðið allt annar. Slíkar fullyrðingar voru einnig hafðar uppi þegar aðild að Evrópska Efnahagssvæðinu var samþykkt á Alþingi árið 1993. EFTA aðild Íslands með EES samningnum hefur reynst íslendingum afskaplega vel. Enda hefur þetta gengið vel í því umhverfi sem var til staðar fyrir íslendinga að sinna sínum viðskiptum. Heimurinn hefur hinsvegar breyst hratt síðan stofnað var til EES og EFTA. Í dag eru báðir þessir samningar í raun úreltir og þjóna ekki hagsmunum almennings og varla að þeir þjóni hagsmunum fyrirtækja sem starfa innan þeirra.

Nauðsynlegt er fyrir íslendinga að ganga í Evrópusambandið til þess að tryggja áhrif sín og tryggja hagsmuni sína. Með því að draga aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka eru íslendingar eingöngu að tryggja varanlega fátækt íslensks almennings og fyrirtækja. Enda er ljóst að í núverandi stöðu mun EES samningurinn ekki halda. EFTA aðild Íslands mun ennfremur ekki halda vegna svipaðra ákvæða þar er varða fjármagnsflutninga til og frá Íslandi. Það er ekki víst að EFTA verði til staðar mikið lengur vegna þeirrar stöðu sem komin er upp í Sviss, en EFTA í dag er ákvæði um frjálst flæði fólks sem Sviss hefur nú hafnað í þjóðaratkvæði. Það kæmi mér ekki á óvart að EFTA einfaldlega hyrfi eftir 5 til 10 ár, jafnvel skemmri tíma ef þannig aðstæður skapast. Þeir stjórnmálaflokkar sem standa í dag gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu eru í raun að gera íslenskri þjóð gífurlegan óleik með þessari afstöðu sinni. Sá ó-leikur mun verða íslendingum mjög dýr til lengri tíma litið. Enda er hætta á algerri einangrun Íslands ef EFTA og EES hverfa úr samskiptum Íslands við Evrópu.

Það er ljóst að í núverandi stöðu mun hagvöxtur á Íslandi stoppa, hafi hann verið einhver fyrir utan vöxt í einkaneyslu íslendinga. Ljóst er að núna er að koma að mjög erfiðu tímabili í sögu íslensku þjóðarinnar. Tímabil sem mun einkennast af fátækt og miklu atvinnuleysi á Íslandi. Þetta er það sem íslendingar kusu yfir sig og þetta er það sem koma skal.

Hálmstrá ESB andstæðinganna

Heimssýn er hópur sem stendur á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu á Íslandi, eins og allir vita sem fylgjast með umræðunni á Íslandi. Það sem færri vita þó er að þessi hópur stunda grimma ritskoðun á sinni bloggsíðu og jafnvel fjarlægja athugasemdir og banna fólk ef það talar fyrir Evrópusambandinu á vef þeirra. Síðan er Heimssýn tíðrætt um „yfirgang ESB“ eins og þeir nefna það. Síðan eru einnig dæmi um svona fullyrðingar (sjá mynd) á vef þeirra um stuðningsmenn aðildar Íslands að Evrópusambandinu og stuðningsmenn Evrópusambandsins í Evrópu.

heimssyn.athugasemd.svd.29-Januar-2014
Athugasemd Heimssýnar stígur ekki vitið eins og sjá má. Tekið af bloggi Heimssýnar hérna.

Það sem þeir þó tala aldrei nokkurntímann um er þeirra eigin yfirgangur og frekja. Stuðning þeirra við einhæft atvinnulíf og í raun þá staðreynd að sú stefna þeirra þýðir í raun stöðnun á Íslandi til lengri tíma. Efnahagsbólan sem var færði íslendingum ekki neina framþróun efnahagslega og tæknilega. Enda eru íslendingar langt á eftir öðrum þjóðum í Evrópu þegar það kemur að tæknimálum.

Heimssýn er stofnuð af fólki sem hefur ekki neina framtíðarsýn og horfir eingöngu til fortíðar til þess að leysa vandamál nútímans og framtíðarinnar. Vill halda í þá einokun sem þrífst á Íslandi í dag, viðhalda tollmúrunum og fleiri vonlausum efnahagsstefnum. Stefna Heimssýnar mun eingöngu auka bilið á milli íslendinga og annara evrópuþjóða efnahagslega og sérstaklega þegar það kemur að tekjum almennings á Íslandi. Þetta bil er nú þegar farið að aukast og mun eingöngu breikka undir núverandi stjórnarstefnu ríkisstjórnar Íslands sem er vandlega studd af Heimssýn og öðrum skyldum félögum og hópum. Þetta er nú þegar farið að koma fram í efnahag íslendinga eftir eingöngu valdatöku þeirra fyrir rúmlega níu mánuðum síðan. Verslunum er farið að fækka og slíkt byrjar fyrst úti á landi frekar en í Reykjavík. Þó svo að á endanum komi þessi fækkun verslunar einnig fram á höfuðborgarsvæðinu. Það er líklegt að á næstu mánuðum og árum muni verslunum fækka mikið á Íslandi og þá sérstaklega í Reykjavík. Ásamt því að atvinnuleysi mun aukast með tilheyrandi félagslegri neyð og vandamálum. Líklegt er einnig að verðbólgan á Íslandi muni rjúka upp á næstum árum og jafnvel verða alveg stjórnlaus, þar sem ekki fer mikið fyrir efnahagslegu viti hjá núverandi ríkisstjórn. Enda ræður þjóðremban og heimskan þar för og slíkt er ætíð slæm blanda.

Nánar:

Mörgum verslunum á Akureyri lokað (Rúv.is)
Segja leiguna á Glerártorgi allt of háa (Rúv.is)

Lélegasta efnahagsstefna í Evrópu

Á Íslandi er rekin lélegasta efnahagsstefna í allri Evrópu. Jafnvel Grikkir (sem eru ekki þekktir fyrir góðan efnahag) mundu skammast sín fyrir það sem er verið að gera á Íslandi núna í dag. Efnahagsstefnan á Íslandi núna í dag gengur útá nokkur einföld atriði.

  1. Halda í íslensku krónuna.
  2. Treysta á gengisfellingar bjargi hagnaði útflytjenda.
  3. Háu vaxtastigi á Íslandi.
  4. Hárri verðbólgu á Íslandi.
  5. Lágum launum almennings.

Þessi stefna tryggir nokkur atriði og þau eru öll almenningi í óhag. Þessi efnahagsstefna er nefnilega þannig uppsett að hún tryggir hagnað stórfyrirtækja á Íslandi en þó sérstaklega hagnað þeirra fyrirtækja sem eru í útflutningi á fiski og öðru sjávarfangi. Þetta nær einnig til landbúnaðarvara, þar sem launum bænda er haldið niðri með svipuðum hætti (þá sérstaklega sauðfjárbænda og bændur sem eru í framleiðslu á nautakjöti).

Það er síðan sú hryllilega staðreynd að útflytjendur á Íslandi þurfa að treysta á stöðugar gengisfellingar til þess að skila hagnaði segir sína sögu um stöðu mála í þessum fyrirtækjum. Þessi fyrirtæki eru í raun ekkert nema gjaldþrota tæknilega þar sem þeim tekst ekki að skila hagnaði nema með því að gjaldfella íslensku krónuna og hag alls almennings í leiðinni. Það er raunveruleg staða mála á Íslandi og þessi staða hefur ekkert breyst á síðustu áratugum og mun ekki gera það á næstunni. Ástæðan er mjög einföld fyrir því, það er nákvæmlega enginn pólitískur vilji fyrir því að breyta þessu kerfi á Íslandi og allar slíkar tilraunir til þess að breyta þessu rotna og fúna kerfi enda með því að sá stjórnmálaflokkur eða flokkar sem reyna slíkt eru myrtir í beinni útsendingu á Rúv og öðrum fjölmiðlum á Íslandi. Á meðan situr almenningur á Íslandi upp með fátæktina og skertan kaupmátt næstu áratugina. Á sama tíma og gjaldþrota útflutningsfyrirtæki græða á stöðugu gengisfalli íslensku krónunnar og stöðugt minnkandi verðgildi.

Efnahagslegur sannleikur um íslensku krónuna

Hérna er smá efnahagslegur sannleikur um íslensku krónuna.

Þann 1-Október-1981 var gengi íslensku krónurnar þetta hérna á miðgengi. Hérna nota ég USD, DKK og GBP þar sem þeir eru til allt þetta tímabil sem ég skoða. Aðrir gjaldmiðlar í Evrópu hafa hætt og evran hefur verið tekin upp í staðin í flestum tilfellum.

1 USD = 7,775 ISK.
1 GBP = 14,139 ISK.
1 DKK = 1,0658 ISK.

Þann 1-Október-1986 var þetta gengi íslensku krónunnar.

1 USD = 40,43 ISK.
1 GBP = 58,4535 ISK.
1 DKK = 5,2798 ISK.

Þann 1-Október-1991 var þetta gengi íslensku krónunnar.

1 USD = 59,4 ISK.
1 GBP = 103,7985 ISK.
1 DKK = 9,2286 ISK.

Þann 1-Október-1996 var þetta gengi íslensku krónunnar.

1 USD = 67,12 ISK.
1 GBP = 105,07 ISK.
1 DKK = 11,475 ISK.

Þann 1-Október-2001 var þetta gengi íslensku krónunnar.

1 USD = 100,56 ISK.
1 GBP = 148,4 ISK.
1 DKK = 12,325 ISK.

Þann 2-Október-2006 var þetta gengi íslensku krónunnar (gengi var ekki skráð þann 1-Október-2006 vegna þess að það var sunnudagur svo að ég tek næsta virka dag á eftir hérna).

1 USD = 70,12 ISK.
1 GBP = 131,39 ISK.
1 DKK = 11,945 ISK.

Þann 3-Október-2011 var þetta gengi íslenskur krónunnar (1 og 2-Október-2011 voru laugardagur og sunnudagur þannig að ég notaði næsta virka dag á eftir hérna).

1 USD = 118,48 ISK.
1 GBP = 184,15 ISK.
1 DKK = 21,286 ISK.

Þann 1-Október-2013 var þetta gengi íslensku krónunnar.

1 USD = 120,39 ISK.
1 GBP = 195,48 ISK.
1 DKK = 21,867 ISK.

Eins og hérna má sjá þá hefur gengi íslensku krónunnar farið stöðugt versnandi með tímanum og verðgildi íslensku krónunnar minnkað á móti. Slæmt gengi íslensku krónunnar er ekki bara hluti af efnahagshruninu sem varð á Íslandi árið 2008. Þetta er hluti af miklu stærra vandamáli sem hefur verið til staðar á Íslandi mjög lengi og er ennþá í gangi. Þetta vandamál mun ennfremur aldrei hverfa á meðan íslendingar nota íslensku krónuna sem gjaldmiðil.

Þegar ég heyri íslenska stjórnmálamenn tala um að þeir vilji halda í íslensku krónuna sem framtíðargjaldmiðil íslensku þjóðarinnar. Þá ofbýður mér vitleysan og ruglið, enda veit ég að fullyrðingar þessara manna eru ekkert nema kjaftæði og hafa alltaf verið það.

Tölurnar eru fegnar af vefsíðu Seðlabanka Íslands.

Efnahagsleg ábyrgð ESB andstæðinga á Íslandi

Andstæðingar Evrópusambandsins á Íslandi eru staðráðnir í að stoppa aðildarviðræður Íslands og Evrópusambandsins. Þetta hefur þeim tekist núna í dag tímabundið með taðreyk og með því að gefa í skyn að þróun innan Evrópusambandsins sé eitthvað sem þurfi að athuga. Á meðan Ísland er fyrir utan Evrópusambandið þá mun þróun og þær stefnur sem aðildarríki Evrópusambandsins taka ekki vandamál íslendinga. Íslendingar hafa nefnilega ekkert um þær að segja á meðan staðið er fyrir utan og horft inn.

Áhrifin á efnahag Íslands vegna þessa viðræðustopps munu fljótlega koma fram. Það dregur stöðugt úr hagvexti á Íslandi þessi misserin og efnahagurinn er í raun botnfrosinn og engar líkur á því að muni breytast á næstu mánuðum til árum. Það er ljóst að ESB andstæðingar munu bera mikla ábyrgð á þessari stöðu á næstum árum, enda reikna ég ekki með öðru en að núverandi ríkisstjórn framsóknar og sjálfstæðisflokks muni sitja út allt kjörtímabilið.

Jafnvel þó svo að þeir muni í raun valda nýrri og alvarlegri efnahagskreppu á Íslandi eftir eitt til tvö ár. Það sést vel fyrir hverja þessa ríkisstjórn starfar á Íslandi. Ríkisstjórn framsóknar og sjálfstæðisflokksins starfar fyrir ríka fólkið og fyrirtækin á Íslandi, en ekki fyrir allan almenning eins og krafan raunverlega er. Ég veit ekki hvenar aðildarumsókn Íslands og aðildarviðræðum Íslands og Evrópusambandsins verður haldið áfram, en það getur verið að mörg ár verði í að slíkt gerist. Á meðan munu íslendingar stöðugt verða fátækari, lífsgæði versna ásamt lífsskilyrðum. Fátækt mun einnig aukast á Íslandi á sama tíma, þar sem slíkt fylgir versnandi og stöðugri efnahagskreppu á Íslandi og hefur alltaf gert slíkt.

Stefnir í gjaldþrot Íslands innan nokkura ára

Efnahagsstefna sem er ekki hægt að lýsa öðrvísi en heimskri hefur nú tekið við á Íslandi. Núna á að fara skerða niður, og á sama tíma að minnka tekjur ríkissjóðs um tugi milljarða með skattalækkunum, niðurfellingu veiðigjalda og auðlyndagjalda á fiskveiðar (íslendingar hafa ekkert annað í raun).

Staðreyndin er nefnilega sú að efnahagsstefna framsóknarflokkins og sjálfstæðisflokksins virkar ekki og hefur aldrei virkað. Þessi efnahagsstefna er grunnurinn að efnahagshruninu á Íslandi árið 2008, og eins og staðan er í dag þá þarf mjög lítið að gerast svo að íslenskur efnahagur fari aftur í kreppu. Það er þó alveg ljóst að þegar íslenska þjóðin fer á hausin eftir nokkur ár, þá verður ekkert sem getur bjargað þeim. Næsta gjaldþrot íslensku þjóðarinnar mun verða kallað olíugjaldþrotið. Það er allavegana hentugur titill, þar sem draumórar um olíuveldið Ísland munu eiga þátt sinn í þessu gjaldþroti.

Hvað það verða margar tómar og ónotað bygginar á Íslandi í kjölfarið á þessu gjaldþroti á eftir að koma í ljós. Ég er þó alveg viss um að það eiga eftir að verða margar byggingar, og mörg gjaldþrot munu fylgja í kjölfarið á því ævintýri.