Öfgafólki á að hafna hvaðan sem það kemur

Í samtökunum “Samstaða þjóðar gegn Icesave” er að finna þekkta hægri öfgamenn sem eru fyrir máflutning sem byggir á mannhatri og öðru ógeðfelldu. Þessi samtök þeirra gegn Icesave eru ekkert annað en tilraun til þess að afbaka umræðuna í íslensku þjóðfélagi með blekkingum og lygum. Það á það að hafna skilyrðislaust kröfu þessara manna um aðkomu þeirra að gerð kynningarefnis um Icesave. Enda eru þessir menn langt frá því að vera sérfræðingar í lögfræðinni sem Icesave málið snýst um.

Þessir menn geta auðvitað gefið út sitt eigið efni ef þeir svo kjósa. Þá á sinn eigin kostað. Ég mælist hinsvegar með því að slíku efni frá þeim verði hent í ruslið ef það berst til fólks.

Frétt um þetta.

Samtök gegn Icesave vilja hönd í bagga varðandi kynningarefni á samningunum (eyjan.is)

Ábyrgð þeirra sem munu segja “nei” í Icesave kosningum

Það eru margir sem trúa því á Íslandi að með því að segja nei. Þá séu þeir að komast upp með að vísa ábyrgðinni af Icesave málinu eitthvert annað. Staðreyndin er hinsvegar sú að með því að segja “nei” er viðkomandi fólk að lengja í vandamálinu og að auka á vandann sem hefur hlotist af þessu máli. Enda er það engum til gagns að íslendingar séu með þetta vandamál í gangi til lengri tíma litið. Enda hefur Icesave málið valdið töfum á efnahagslegum bata Íslands síðan árið 2008.

Það er algerlega augljóst að þeir sem eru á móti Icesave hafa annaðhvort ekki kynnt sér málið, eða þá að viðkomandi geta grætt eitthvað á því að halda Icesave óleystu eins og verið hefur. Það sem margir hafa að græða á Icesave er pólitísk eðlis og er í raun notað til þess að ná höggi á núverandi ríkisstjórn og stjórnmálaflokkana sem standa að henni. Jafnvel þó svo að ábyrgðin á Icesave liggi annarstaðar en hjá núverandi ríkisstjórn.

Topp afneitun í gangi

Hérna er dæmi um þá afneitun sem er í gangi á Íslandi og í íslensku samfélagi.

Sjö hæstaréttarlögmenn hvetja til þess að Icesave verði fellt (Vísir.is)

Það er talsvert merkilegt að svona skuli koma fram hjá hæstaréttalögmönnum. Þar sem þeir eiga að vita það að dómstólaleiðin er alltaf áhættusamari heldur en samningar. Það er þó alveg möguleiki á því og líklegt að þessir menn séu að stunda þessi skrif sín af pólitískum ástæðum.

Hægri öfgamenn ætla sér að hunsa EFTA dómstólin í Icesave máli

Öfga hægri menn ætla sér að hunsa EFTA dómstólinn ef Icesave málið fer til hans. Sem mun gerast ef íslenska þjóðin hafnar núverandi Icesave samningum í þjóðaratkvæði.

Íslenskir hægri öfgamenn hafa nefnilega fundið það út að EFTA dómstólinn sé ekki bindandi og að álit EFTA dómstólsins skipti í raun ekki neinu máli.

Svo að vitnað sé beint í þessa vitleysinga.

Lárus Blöndal, hæstaréttarlögmaður og fulltrúi stjórnarandstöðunnar í samninganefndinni um Icesave staðfestir í samtali við Morgunblaðið í dag að þetta sé rétt og kveðst sjálfur ekki gera ráð fyrir, að Bretar og Hollendingar höfði mál hér heima en varnarþingið í málinu er hér heldur mundu þeir leita til EFTA-dómstólsins en niðurstöður hans eru ráðgefandi og óbindandi. Lárus telur, að þær ráðgefandi niðurstöður mundu þjóðirnar tvær nota til þess að beita okkur þrýstingi, sem yrði þá fyrst og fremst pólitískur.

Evrópuvaktin þann 22. Febrúar 2011. Niðurstöður EFTA-dómstóls eru ráðgefandi og leiðbeinandi.

Gallin er bara sá að þessi hæstaréttalögmaður hefur kolrangt fyrir sér. Niðurstöður EFTA dómstólsins eru mjög svo bindandi fyrir aðildarþjóðir EFTA og EES. Þannig að þessi fullyrðing sem þarna er sett fram er í raun ekkert nema hrein geðveiki. Enda mundi það jafngilda úrsögn úr EES og EFTA að neita að fara eftir niðurstöðum EFTA dómstólsins.

Það er ennfremur ljóst að þetta hefur ekkert með deiluna um 50 mílna lögsöguna og alþjóðadómstólinn í Haag að gera eins og þarna er haldið fram.

Það er ennfremur áhugaverð staðreynd þessi dula hótun sem er sett fram til höfuðs fréttamönnum Rúv þarna.

Það er ráðlegt fyrir fréttamenn RÚV, sem vilja vera vandir að virðingu sinni sem fréttamenn að fara nú yfir fréttir sínar um þetta mál frá því í gær, mánudag og leiðrétta þær. Fréttirnar gáfu ranga mynd af staðreyndum þessa máls.

Þeir sem standa á bak við Evrópuvaktina eru Styrmir Gunnarsson og Björn Bjarnarsson fyrrverandi dómstólaráðherra á Íslandi. Þessir menn eru óhræddir við að hóta fjölmiðlum ef svo bendir undir eins og þarna má sjá.

Nánar um EFTA dómstólinn.

EFTA dómstólinn (eftacourt.int)
EFTA Court (wiki)

1200 milljarðar króna reikningur (12.000 milljónir)

Íslendingar kvarta sáran yfir þessum 30 til 300 milljarða króna reikningi sem kemur til vegna nýjustu Icesave samninganna á milli Íslands, Bretlands og Hollands.

Hvað ætli íslendingar segi þegar dómur verði kveðinn upp um það að íslendingar þurfi að borga 1200 milljarða. Það er allan kostnaðinn af þessu Icesave ævintýri Landsbankans.

Þá mun örugglega heyrast nýtt væl yfir órættlæti heimsins og allt það. Íslendingar virðast hinsvegar gleyma því að þeir komu sér sjálfir í þessa stöðu og sitja núna fastir í henni og neita að samþykkja þær lausnir sem þeim eru boðnar.

Landsbankinn og ábyrgð á innistæðum

Þegar Landsbankinn varð gjaldþrota árið 2008 þá tryggði íslenska ríkið allar innistæður í þeim banka. Íslendingum fannst þetta sjálfsagt og eðlilegt.

Þegar það kom hinsvegar í ljós að íslenska ríkið var líka ábyrgt fyrir erlendum innistæðum sem Landsbankinn hafði safnað í útibúum sínum erlendis. Þá kom annað hljóð í íslendinga sem fyrir alla muni vildu ekki taka þessa ábyrgðir. Jafnvel þó svo að ríkin Bretland og Holland væru tilbúin að taka á sig hluta skaðans sem varð vegna Landsbankans, svo lengi sem íslendingar borguðu sinn hluta af tjóninu.

Íslendingar hafa hinsvegar kosið að hlaupast undan þessari ábyrgð með ákvörðun Forseta Íslands árið 2010 og 2011. Ástæðan fyrir því að ekki var lokað á Ísland eftir að Icesave II var hafnað er sú staðreynd að nýjar samningaviðræður hófust strax í kjölfarið eftir þá þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef íslendingar hafna Icesave III (eins og líklegt er) þá verður ekkert samið uppá nýtt. Í staðinn verður bara skellt í lás og íslendingar látnir gjalda þess að hlaupa undan ábyrgð sinni á Icesave ábyrgðinni. Það er nefnilega þannig að ákvarðanir hafa afleiðingar.

Íslendingar vildu ekki standa skil á ábyrgðum sínum við erlenda kröfuhafa Landsbankans og skuldadagar koma eftir þjóðaratkvæði um Icesave III. Íslendingar munu því ekki getað kennt neinum um nema sjálfum sér hvernig fer fyrir þeim á næstu árum.

Ég óska íslendingum velfarnar í kreppunni

Ég óska íslendingum velfarnaðar í kreppunni. Forseti Íslands var rétt í þessu að gera kreppuna á Íslandi mun verri og mun lengri en þörf hefði verið á því. Enda var Forseti Íslands að loka landinu með þessari ákvörðun sinni og með því að hafna skrifa undir Icesave lögin og leysa þetta skuldavandamál íslendinga.

Í hégóma sínum hefur Forseti Íslands fordæmt íslensku þjóðina til fátæktar á næstu áratugum. Fyrir það þá fordæmi ég Ólaf Ragnar Grímsson sem Forseta Íslands.

Síðan mælist ég til þess að Alþingi Íslands samþykki vantraust á Forseta Íslands nú þegar og án nokkura fyrirvara og taki áhættuna á því að vantraustinu verði hafnað í þjóðaratkvæði í samræmi við stjórnarskrá Íslands.

Ég ætla einnig að minna fólk á núna er eitt atriði komið fram sem ég taldi að mundi gerast á þessu ári. Hægt er að lesa bloggfærsluna mína hérna.

Ísland næstu tíu árin (skrifað 7. Desember 2010)

Öfgamenn vilja ljósrit af persónuskilríkjunum þínum

Það er áhugavert að lesa fréttir af því núna að þeir sem standa á bak við undirskriftarsöfnunina á kjósum.is vilja núna fá ljósrit af persónuskilríkjum fólks. Þeir bera fyrir sig persónuverndarsjónarmið sem þó virðast ekki hafa skipt neinu máli þegar þeir hófu þessa undirskriftarsöfnun sína.

Þar sem þetta fólk er núna skyndilega farið að bera fyrir sig persónuverd. Þá er í lagi að benda þeim á eftirfarandi lagagreinar í lögum um persónuvernd.

[…]
8. gr. [Almennar reglur um heimildir fyrir vinnslu persónuupplýsinga.]1)
Vinnsla persónuupplýsinga er því aðeins heimil að einhverjir eftirfarandi þátta séu fyrir hendi:
1. [hinn skráði hafi ótvírætt samþykkt vinnsluna eða veitt samþykki skv. 7. tölul. 2. gr.]1)
2. vinnslan sé nauðsynleg til að efna samning sem hinn skráði er aðili að eða til að gera ráðstafanir að beiðni hins skráða áður en samningur er gerður;
3. vinnslan sé nauðsynleg til að fullnægja lagaskyldu sem hvílir á ábyrgðaraðila;
4. vinnslan sé nauðsynleg til að vernda brýna hagsmuni hins skráða;
5. vinnslan sé nauðsynleg vegna verks sem unnið er í þágu almannahagsmuna;
6. vinnslan sé nauðsynleg við beitingu opinbers valds sem ábyrgðaraðili, eða þriðji maður sem upplýsingum er miðlað til, fer með;
7. vinnslan sé nauðsynleg til að ábyrgðaraðili, eða þriðji maður eða aðilar sem upplýsingum er miðlað til, geti gætt lögmætra hagsmuna nema grundvallarréttindi og frelsi hins skráða sem vernda ber samkvæmt lögum vegi þyngra.
…2)
[Persónuvernd getur heimilað vinnslu persónuupplýsinga í öðrum tilvikum en greinir í 1. og 2. mgr. ef sýnt þykir að brýnir almannahagsmunir eða hagsmunir einstaklinga, þar með taldir hagsmunir hins skráða, krefjist þess. Skal þá ótvírætt að þörfin fyrir vinnsluna vegi þyngra en tillitið til þess að hún fari ekki fram. Getur Persónuvernd bundið slík leyfi þeim skilyrðum sem hún metur nauðsynleg hverju sinni til að tryggja hagsmuni hins skráða.]1)
1)L. 90/2001, 3. gr. 2)L. 46/2003, 3. gr.
9. gr. [Sérstök skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga.]1)
[Vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga er óheimil nema uppfyllt sé eitthvert af skilyrðum 1. mgr. 8. gr. og enn fremur eitthvert af eftirfarandi skilyrðum:]1)
1. hinn skráði samþykki vinnsluna;
2. sérstök heimild standi til vinnslunnar samkvæmt öðrum lögum;
3. ábyrgðaraðila beri skylda til vinnslunnar samkvæmt samningi aðila vinnumarkaðarins;
4. vinnslan sé nauðsynleg til að verja verulega hagsmuni hins skráða eða annars aðila sem ekki er sjálfur fær um að gefa samþykki sitt skv. 1. tölul.;
5. vinnslan sé framkvæmd af samtökum sem hafa stéttarfélagsleg markmið eða af öðrum samtökum sem ekki starfa í hagnaðarskyni, svo sem menningar-, líknar-, félagsmála- eða hugsjónasamtökum, enda sé vinnslan liður í lögmætri starfsemi samtakanna og taki aðeins til félagsmanna þeirra eða einstaklinga sem samkvæmt markmiðum samtakanna eru, eða hafa verið, í reglubundnum tengslum við þau; slíkum persónuupplýsingum má þó ekki miðla áfram án samþykkis hins skráða;
6. vinnslan taki einungis til upplýsinga sem hinn skráði hefur sjálfur gert opinberar;
7. vinnslan sé nauðsynleg til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja;
8. vinnslan sé nauðsynleg vegna læknismeðferðar eða vegna venjubundinnar stjórnsýslu á sviði heilbrigðisþjónustu, enda sé hún framkvæmd af starfsmanni heilbrigðisþjónustunnar sem bundinn er þagnarskyldu;
9. vinnslan sé nauðsynleg vegna tölfræði- eða vísindarannsókna, enda sé persónuvernd tryggð með tilteknum ráðstöfunum eftir því sem við á.
[Þrátt fyrir að skilyrði 1. mgr. séu ekki uppfyllt er heimilt, í tengslum við framkvæmd rafrænnar vöktunar, að safna efni sem verður til við vöktunina, svo sem hljóð- og myndefni, með viðkvæmum persónuupplýsingum ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
1. að vöktunin sé nauðsynleg og fari fram í öryggis- og eignavörsluskyni;
2. að það efni sem til verður við vöktunina verði ekki afhent öðrum eða unnið frekar nema með samþykki þess sem upptaka er af eða samkvæmt ákvörðun Persónuverndar; heimilt er þó að afhenda lögreglu efni með upplýsingum um slys eða refsiverðan verknað en þá skal þess gætt að eyða öllum öðrum eintökum af efninu;
3. að því efni sem safnast við vöktunina verði eytt þegar ekki er lengur málefnaleg ástæða til að varðveita það, nema sérstök heimild Persónuverndar skv. 3. mgr. standi til frekari varðveislu.]2)
Persónuvernd getur heimilað vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga í öðrum tilvikum en greinir í [1. og 2. mgr.]2) telji hún brýna almannahagsmuni mæla með því. Persónuvernd bindur slíka heimild þeim skilyrðum sem hún telur nauðsynleg hverju sinni til að tryggja hagsmuni hinna skráðu.
Persónuvernd setur, að fenginni umsögn vísindasiðanefndar, reglur3) um hvernig velja má og nálgast fólk til þátttöku í vísindarannsóknum og hvaða fræðslu skuli veita því áður en samþykkis þess er óskað.
Persónuvernd leysir úr ágreiningi um hvort persónuupplýsingar skuli teljast viðkvæmar eða ekki.
1)L. 90/2001, 4. gr. 2)L. 81/2002, 1. gr. 3)Rgl. 170/2001, sbr. rgl. 853/2010.
10. gr. Notkun kennitölu.
Notkun kennitölu er heimil eigi hún sér málefnalegan tilgang og sé nauðsynleg til að tryggja örugga persónugreiningu. Persónuvernd getur bannað eða fyrirskipað notkun kennitölu.
11. gr. [Áhættumat, öryggi og gæði persónuupplýsinga.
Ábyrgðaraðili skal gera viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir til að vernda persónuupplýsingar gegn ólöglegri eyðileggingu, gegn því að þær glatist eða breytist fyrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi.
Beita skal ráðstöfunum sem tryggja nægilegt öryggi miðað við áhættu af vinnslunni og eðli þeirra gagna sem verja á, með hliðsjón af nýjustu tækni og kostnaði við framkvæmd þeirra.
Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á því að áhættumat og öryggisráðstafanir við vinnslu persónuupplýsinga séu í samræmi við lög, reglur1) og fyrirmæli Persónuverndar um hvernig tryggja skuli öryggi upplýsinga, þ.m.t. þá staðla sem hún ákveður að skuli fylgt.
Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á því að áhættumat sé endurskoðað reglulega og öryggisráðstafanir endurbættar að því marki sem þörf krefur til að uppfylla ákvæði þessarar greinar.
Ábyrgðaraðili skal skrá með hvaða hætti hann mótar öryggisstefnu, gerir áhættumat og ákveður öryggisráðstafanir. Skal Persónuvernd hafa aðgang að upplýsingum um framangreind atriði hvenær sem hún óskar.]2)
1)Rgl. 299/2001. 2)L. 90/2001, 5. gr.

[…]

16. gr. Réttur til almennrar vitneskju um vinnslu persónuupplýsinga.
Ábyrgðaraðila er skylt að veita hverjum sem þess óskar almenna vitneskju um þá vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer á hans vegum.
Þeim sem þess óskar skal enn fremur, að því er varðar tiltekna tegund vinnslu, veitt vitneskja um eftirtalin atriði:
1. nafn og heimilisfang ábyrgðaraðila og eftir atvikum fulltrúa hans skv. 6. gr.;
2. hver ber daglega ábyrgð á því að fullnægt sé skyldum ábyrgðaraðila samkvæmt lögum þessum;
3. tilgang vinnslunnar;
4. skilgreiningu og aðra lýsingu á þeim tegundum persónuupplýsinga sem unnið er með;
5. hvaðan upplýsingar koma;
6. viðtakendur upplýsinga, þar á meðal um hvort ætlunin sé að flytja upplýsingar úr landi og þá til hverra.
Kröfu skv. 1. mgr. skal beint til ábyrgðaraðila, eða fulltrúa hans skv. 6. gr., og má krefjast skriflegrar greinargerðar um þau atriði sem óskað er vitneskju um.
[…]

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000077.html

Þetta fólk vísar einnig í Persónuvernd. Þó án þess að hafa eitthvað skriflegt í höndum til þess að sanna mál sitt. Þannig að ég ætla mér að taka þetta hjá þeim um Persónuvernd með miklum fyrirvara.

Það er ennfremur alveg augljóst að ég mun ekki láta þekkta öfgamenn fá ljósrit af persónuskilríkjum mínum til þess eins að kanna hvort að ég hafi verið ranglega settur á þennan undirskriftarlista hjá þeim. Þar sem ekki einu sinni var boðið uppá lámarksvarnir gegn fjöldaskráningum.

Yfirflæði af bulli af hálfu rugludalla

Ég sé að stjórnmaður Heimssýnar og aðstandi undirskriftar gegn nýjasta Icesave samningum er núna kominn með nýja útskýringu á því afhverju þessi undirskriftarsöfnun krafðist ekki tölvupóst staðfestingar eins og eðlilegt hefði verið að gera.

Núna er útskýringin þessi hérna.

Það er rétt að Joomla 1.5 kemur í uppsetningu á undirskriftasöfnuninni með e-mail sem default. E-mail var fjarlægt en krafist kennitölu í staðin. Skekkjumæling kemur síðan í stað e-mail staðfestingar enda einfalt að komast fram hjá e-mail staðfestingu.

Gunnar Waage þann 19. Febrúar 2011. Öll bloggfærslan er hérna.

Hvað í andskotanum er skekkjumæling. Ég hef aldrei heyrt þessu talið fram þegar tölfræðin og úrvinnslu tölulegra gagna. Það sem meira er, þetta er í fyrsta skipti sem ég sé svona sagt í kringum undirskriftarsafnanir. Það er ennfremur ljóst að fátt kemur í staðinn fyrir staðfestingartölvupóst þegar fólk skráir sig á svona undirskriftarlista.

Það er ennfremur alveg ljóst að Gunnar Waage á ekki við um Úrtak tæknina sem er notuð þegar kannanir eru gerðar. Það er ennfremur ljóst að tölfræðileg nákvæmni hefur lítið með þetta að gera. Vegna þess að hérna verður fólk að skrá sig af fúsum og frjálsum vilja. Það er ekki hringt í fólk og það beðið um skoðun á Icesave samningum. Það er ennfremur ekki hringt heldur í fólk og það beðið um að skrá sig á svona lista, eins og einnig hefði verið hægt að gera.

Það er ljóst að aðstandendur kjósum.is hafa nákvæmlega enga afsökun fyrir því að fjarlægja staðfestingarmöguleikan í þessari undirskriftarsöfnun sinni. Það er þó augljóst er sú staðreynd að þetta fólk ætlaði sér að komast upp með að safna sem flestum undirskriftum á sem minnstum tíma og þá með því að leyfa fólki að svindla og líta einfaldlega fram hjá því.

Þær fullyrðingar sem Gunnar Waage setur fram í bloggfærslu sinni eru því ekkert annað en tómt bull. Það er ennfremur vert að benda á þá staðreynd að CAPTCHA bíður uppá þann möguleika að orðin séu lesin upp fyrir fólk. Það var gert til þess að bregðast við þörfum fólks sem sér illa eða er lesblint. Þannig að þessi hérna fullyrðing Gunnars Waage er einnig tóm þvæla.

Þá er það Captcha sem ég sjálfur hefði einnig fjarlægt þar sem að það fyrirkomulag veldur óþægindum fyrir sjóndapra og flesta þá sem ekki hafa fengist við slíka staðfestingu áður.

Það má vel vera að Gunnar Waage sé alþjóðlega vottaður kerfisfræðingur. Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að hann kann ekki rassgat á tölvur miðað við það sem kemur frá honum um þessi málefni. Líklegt er að hann hafi fengið þessa gráðu sína úr morgunkornspakka eða kannski úr svokölluðum “bréfaskóla“.

Nánar um tölfræðilega hlið málsins.

Random Samples and Statistical Accuracy (custominsight.com)

Alþingi á að samþykkja vantraust á Forseta Íslands

Ef að Forseti Íslands neitar að skrifa undir Icesave þá ber Alþingi Íslands að samþykkja vantraust á Forseta Íslands samkvæmt stjórnarskrá Íslands og á þann háttinn boða til nýrra kosninga um embætti Forseta Íslands.

Þetta yrði í samræmi við 11. Grein stjórnarksrár Íslands.

11. gr. Forseti lýðveldisins er ábyrgðarlaus á stjórnarathöfnum. Svo er og um þá, er störfum hans gegna.
Forseti verður ekki sóttur til refsingar, nema með samþykki Alþingis.
Forseti verður leystur frá embætti, áður en kjörtíma hans er lokið, ef það er samþykkt með meiri hluta atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu, sem til er stofnað að kröfu Alþingis, enda hafi hún hlotið fylgi 3/4 hluta þingmanna …1) Þjóðaratkvæðagreiðslan skal þá fara fram innan tveggja mánaða, frá því að krafan um hana var samþykkt á Alþingi, og gegnir forseti eigi störfum, frá því að Alþingi gerir samþykkt sína, þar til er úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar eru kunn.
Nú hlýtur krafa Alþingis eigi samþykki við þjóðaratkvæðagreiðsluna, og skal þá Alþingi þegar í stað rofið og efnt til nýrra kosninga.

http://www.althingi.is/lagasofn/nuna/1944033.html

Áhættan þarna er auðvitað sú að í kjölfarið gætu komið nýjar Alþingiskosningar ef að Alþingi tapaði þessari kröfu í þjóðaratkvæði. Eins og er einnig gerð krafa um í stjórnarskrár Íslands. Það er hinsvegar hætta á því að Forseti Íslands færi með sigur af hólmi gegn svona vantraust tillögu. Sérstaklega þar sem hann hefur verið upptekin af því undanfarna mánuði að þenja út sjálfan sig og hefur verið að búa til mjög jákvæða mynd af sjálfum sér undanfarna mánuði. Þessa mynd hefur síðan almenningur á Íslandi gleypt hrátt með öllu sem því fylgir.

Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að Forseti Íslands er vanhæfur vegna spillingar sem hann hefur stundað í krafti embættis síns á undanförnum árum. Enda hafa þessi samskipti Forseta Íslands og útrásarvíkingana ekki verið rannsökuð ennþá og ekkert bendir til þess að þau verði rannsökuð á næstunni.